kab.co.il connect to 66 subscribe
50,000 קוראים לא טועים.
קבלו במתנה הוצאה חדשה של רב המכר - היום שאחרי המשבר!

› אודות הספר
"היום שאחרי המשבר..." - רצוף תבונה ואהבת אדם, גדעון רייכר, עיתונאי, שדרן רדיו ומרצה

מה מצפה לך בספר?
אפקט הפרפר - מהי בכלל גלובליצזציה ועד כמה כולנו באמת קשורים?
זרעי המשבר - מסע קצר אל "מאחורי הקלעים" של משבר גלובלי
יוצאים חזקים - 7 נגיעות חיים: חינוך, כלכלה, תקשורת...
מה תפקידנו בפאזל המציאות?
מדריך חיובי למסע לקראת מציאות חדשה.

מחבר: אלי וינוקור, דוקטורנט.