תיקון ל' מתוך "ספר תיקוני הזוהר" בארמית

2007. 01. 04.: