אתה נמצא כאן: קבלה לעם / ספריית כתבי מקובלים / קבלה לעם / זוהר לעם / בראשית א', חלק ד' / ישרצו המים

ישרצו המים

405. ישרצו המים שרץ נפש חיה. הם מים תחתונים, המולידים נפשות, כמו מים עליונים, בינה, שמולידים נשמות דזו"ן, כן מים תחתונים, זו"ן, מולידים נשמות הצדיקים. מים עליונים מולידים נשמות עליונים, זו"ן, ומים תחתונים מולידים נשמות התחתונים, נשמות הצדיקים.

רבי חייא אמר, העליונים הוציאו נפש חיה, נפש של אדה"ר, כמ"ש, ויהי האדם לנפש חיה. נפשות בני אדם יוצאים מזו"ן, שהם מים תחתונים. רבי חייא קורא את הזו"ן מים עליונים, מטעם שאין זו"ן יכולים להוציא נשמות בני אדם, מטרם שעולים ומלבישים את או"א, שהם מים עליונים. והתחתון העולה לעליון נעשה כמוהו. וע"כ מחשיב רבי חייא אז את הזו"ן למים עליונים, כמו או"א.

406. ועוף יעופף על הארץ. ועוף יעופף, הם שְׁלוּחים עליונים, מלאכים, הנראים לבני אדם, כמראה בן אדם. וזה נשמע ממה שכתוב, יעופף על הארץ, שמורה, שהם כדמות בני הארץ, משום שיש מלאכים אחרים, שאינם נראים אלא ברוח ממש, לפי מושגי השכל של בני אדם. וע"כ כתוב כאן, על הארץ, להורות שהם אינם כן, אלא מושגים בדמות של בני אדם.

יש מלאכים, הנמשכים מצד המלכות, שמחזה ולמטה דז"א. ועליהם כתוב, ועוף יעופף על הארץ. כי הארץ, המלכות, והם נראים לבני אדם, כמראה בן אדם. ויש מלאכים, הנמשכים מחזה ולמעלה דז"א, והם אינם נראים, אלא ברוח ממש, לפי מושגי השכל של בני אדם. כי גופות בני אדם אין להם שורש בז"א, ואין המלאכים הנמשכים מצידו יכולים להתלבש בדמות הגוף.

407. בגלל שמשנים צורתם להתלבש בגופות בני אדם, לא כתוב בהם, ואת כל עוף כנף לְמִינֵהוּ, כמו אלו המלאכים האחרים, הנמשכים מז"א. משום שאלו, הנמשכים מז"א, אינם משתנים ממיניהם לעולם, ואינם משתנים להתלבש בגוף בני אדם, כמו אלו המלאכים האחרים, שלא כתוב בהם למינהו, אלא שכתוב בהם, ועוף יעופף על הארץ, ולא כתוב למינהו.

ויש בין המלאכים עצמם, שמשתנים אחד מחברו. כלומר, שיש ביניהם מדרגות רבות. ומשום זה כתוב, ומשם ייפרד. כי אותה הפרסא שמתחת האצילות, שעליה כתוב, ומשם ייפרד, שמשם ולמטה ג' עולמות בי"ע דפרודא, שבהם נמצאים המלאכים. הנה אותה הפרסא עושה בהם מדרגות רבות.
חזרה לראש הדף
Site location tree