אתה נמצא כאן: קבלה לעם / ספריית כתבי מקובלים / קבלה לעם / זוהר לעם / בראשית א', חלק ד' / וישֶׂם ה' לקין אות

וישֶׂם ה' לקין אות

458. וישֶׂם ה' לקין אות. אות אחת מכ"ב (22) אותיות התורה, אות ו', נתן עליו, כדי להגן עליו. כי אות ו' הוא אות ברית, שזכה בו אחר שעשה תשובה, וקיבל עליו שמירת הברית.

אמר רבי יהודה, ויהי בהיותם בשדה וַיָקָם קין אלהבל אחיו ויהרגהו. בשדה, פירושו אישה. וע"כ, מסיבה של אישה, קם והרג את הבל. כי מצד אישה, צד שמאל, ירש כוח רציחה, צד ס"מ. שגרם מוות לכל העולם, במה שפיתה לאדם ולחוה בעצה"ד. וקין קינא את הבל על נוקבא, על נוקבא יתרה שהייתה להבל.

כי עניין נשמת קין והבל הוא, שהבל מ"י וקין אל"ה. ונודע אשר מ"י נמשך מאו"א עילאין, ואל"ה נמשך מישסו"ת, אשר באו"א הם ב' נוקבאות, מנעולא ומפתחא. אבל לישסו"ת האצילו במפתחא לבד, שהיא נוקבא אחת. ונמצא, שקין, שנמשך מבחינת אל"ה, לא היה לו אלא נוקבא אחת, מפתחא. אבל להבל היו שתי נוקבאות, ממנעולא וממפתחא. לכן קין קינא להבל על נוקבא יתרה שהיה לו, על הנוקבא דמנעולא.

רבי חייא אמר, הרי אנו רואים טעם הריגתו את הבל, כמ"ש, ואל קין ואל מִנחתו לא שעה, ויִיחַר לקין מאוד. שהוא משום שלא התקבל קורבנו, ולא משום נוקבא, כדברי רבי יהודה. אמר לו רבי יהודה, כן הוא, שחָרָה לקין על שלא התקבל קורבנו, והכול היה לפניו, בעת שהרג את הבל. כלומר, גם הקנאה על נוקבא היתרה.

459. ויאמר ה' אל קין, הלוא אם תיטיב שְׂאֵת, ואם לא תיטיב, לפֶּתח חַטָאת רובץ. אמר לו הקב"ה, אם תיטיב מעשיך, אז שְׂאֵת. שאת, כמ"ש בראובן בכור יעקב, ראובן בכורי אתה, כוחי וראשית אוני, יתר שְׂאֵת. כי לבכור יש תמיד מעלה ויתרון בכל דבר, והוא תלוי במעשיו. וע"כ אמר לו הקב"ה, אם תיטיב שאת. ואם לא תיטיב, לפתח חטאת רובץ.חזרה לראש הדף
Site location tree