אתה נמצא כאן: קבלה לעם / ספריית כתבי מקובלים / קבלה לעם / זוהר לעם / בראשית א', חלק ד' / לפתח חטאת רובץ

לפתח חטאת רובץ

460. לפתח חטאת רובץ. לפתח, פתח של מעלה, שממנו יוצאים דינים על מעשים הרעים של בני העולם. פתח, כמ"ש, פיתחו לי שערי צדק, שערי המלכות, הנקראת צדק. ולאותו הפתח של המלכות, חטאת רובץ, מלאך המוות, שעתיד להיפרע ממך.

461. ברה"ש נולד אדם, למעלה ולמטה, בזו"ן, הנקרא אדם העליון, ובאדם של מטה. שיש רה"ש למעלה, זו"ן, בשעה שהם בדין. ויש רה"ש שלמטה, רה"ש בזמן שהוא יום השישי לבריאת העולם, שבו נברא אדם התחתון. ומשמיענו בזה, שאדם נברא בדין, כי נברא ברה"ש של מטה, הנמשך מהבחינה שכנגדו למעלה, מרה"ש שלמעלה, זו"ן בשעת הדין.

ברה"ש נפקדות העֲקרות. מניין לנו שהיה ברה"ש? כי כתוב, וה' פקד את שרה. וה', הוא להורות שברה"ש היה הפקידה. כי כל מקום שנאמר וה', מורה על ז"א ובית דינו, שהוא רה"ש של מעלה.

ומשום שאדם נולד ברה"ש, הוא נולד בדין, והעולם עומד אז בדין. וע"כ ודאי, לפתח חטאת רובץ, שהוא מלאך המוות. כדי להיפרע ממך. שכתוב, ואליך תשוקתו, של מלאך המוות להעניש אותך עד שישמידך.

462. לפתח חטאת רובץ, ואליך תשוקתו. ואתה תמשול בו, כמ"ש, ואתה מְחַיה את כולם. שמלכות, הנקראת אתה, מחיה כל, ואפילו את הקליפות. מכאן, שאין הקב"ה שולט. כלומר, שאין שליטתו מגולה, אלא בשעה שיושמדו רשעי עולם. וע"כ, כיוון שמלאך המוות ישמידם, ישלוט אז הקב"ה עליו, ולא ייתן אותו להרע לעולם. כי כתוב, ואתה, שהיא המלכות, תמשול בו.

כלומר, שהמלכות תמשול על מלאך המוות, אחר שכבר עשה דין ברשעים. ולא ייתן אותו להרע יותר לבני העולם. המילה, ואתה, שבכתוב, ואתה תמשול בו, שם המלכות.

463. הממשלה נמצאת בקשר המחלוקת, כדי לשופטם ולקיים הדין. ואתה תמשול בו. שהמלכות מגלה ממשלתה ע"י מלאך המוות, להיותו מעניש את החוטאים. ועוד, ואתה תמשול בו, ע"י תשובה. אם יעשה תשובה, אז ימשול על היצה"ר ומלאך המוות.חזרה לראש הדף
Site location tree