אתה נמצא כאן: קבלה לעם / ספריית כתבי מקובלים / קבלה לעם / זוהר לעם / בראשית א', חלק ד' / עזא ועזאל

עזא ועזאל

464. כשהדורות של קין היו הולכים בעולם, היו משווים ומחליקים את הארץ, והיו דומים למלאכי מעלה ולאנשים של מטה. והוא מטעם, שקין היה מהזוהמה של ס"מ, שבא על חוה, שהיה מלאך. וכן מזרע אדם. שמרוב גבורתם של בני קין עשו עם הליכתם את ההרים והעמקים שבארץ למישור. כשנפלו עזא ועזאל ממקום קדושתם מלמעלה, ראו בנות האדם וחטאו בהן, והולידו בנים. ואלו הם כמ"ש, הנפילים היו בארץ בימים ההם, וגם אחרי כן אשר יבואו בני האלקים אל בנות האדם וילדו להם.

465. בניו של קין היו בני האלקים. כי כשבא ס"מ על חוה, הטיל בה זוהמה, והתעברה והולידה את קין. וע"כ צורתו לא היה דומה לשאר בני אדם, מטעם היותו תולדה ממלאך. וכל אלו הבאים מצד קין, לא היו נקראים, אלא בני האלקים, משום שתוארם היה כמלאכים, הנקראים אלקים.

466. ואפילו הנפילים, שהם בני עזא ועזאל ונעמה, נקראים ג"כ בני האלקים. כמ"ש, המה הגיבורים, שמורה מיעוט. שרק המה הגיבורים, ולא הנפילים הראשונים שהיו בארץ, מטעם ששישים היו, כפי החשבון של מעלה, נגד ו"ק, חג"ת נה"י דז"א. כתוב, המה הגיבורים אשר מעולם אנשי השֵם. וכתוב במלך שלמה, ז"א, הנה מיטתו שלִשְׁלֹמהשישים גיבורים סביב לה. אף כאן הם שישים. אבל הראשונים נמשכים מו"ק.

ועוד, המה הגיבורים אשר מעולם אנשי השם, מעולם ממש ולהבדיל מהנפילים הראשונים, שהם עזא ועזאל, שהיו למעלה מעולם. עולם, הנוקבא דז"א. שאלו הנפילים ניתקנו למרכבתו של זו"ן, ונעשו חלק מהנוקבא, שנקראת עולם.

467. מעולם ממש, שניתקנו למרכבה בשביל הנוקבא, אשר מעולם התחתון לקח אותם הקב"ה, אחר שנפלו לעולם התחתון התברר מהם בירורים. ואלו הבירורים התחברו למרכבת הנוקבא. משא"כ הנפילים הראשונים, לא היה להם מעולם התחתון כלום, כי מלאכים היו בשמיים. כמ"ש, זכור רחמיךָ ה' וחסדיךָ כי מעולם הֵמָה. שמעולם התחתון לקח הקב"ה הרחמים והחסדים, שיהיו מרכבה קדושה למעלה, והם האבות הראשונים.

כי רחמיך יעקב, וחסדיך אברהם, שעלו מעולם התחתון. וזכו להיות מרכבה לזו"ן למעלה, כי האבות הן המרכבה. אף כאן, המה הגיבורים אשר מעולם, ג"כ שהתעלו מעולם התחתון והתחברו למעלה במרכבת הזו"ן. מעולם, זה מיטתו של שלמה, הנוקבא, אלא מבחינת הגבורה, כמ"ש, הנה מיטתו שלִשְׁלֹמה שישים גיבורים סביב לה. כולם, כל שישים הגיבורים, שמסביב מיטתו שלשלמה, נקראים בני האלקים.

468. בשעה שברא הקב"ה את האדם, ברא אותו בגן עדן, וציווהו על שבע מצוות. חטָא בעצה"ד, וגורש מגן עדן. ב' מלאכי שמיים, עזא ועזאל, אמרו לפני הקב"ה, אילו היינו אנחנו בארץ, כמו האדם, היינו צדיקים. אמר להם הקב"ה, וכי יכולים אתם להתגבר על יצה"ר השולט בארץ. אמרו לפניו, אנו יכולים. מיד הפיל אותם הקב"ה משמיים. ובשעה שירדו לארץ, נכנס בהם יצה"ר, שנאמר, וייקחו להם נשים, חטאו ונעקרו מקדושתם.

469. כל הנטיעות, שהן הספירות דזו"ן, היו סתומים ורשימות דקות במקום אחד, במלכות.אח"כ עקר אותן הקב"ה משם, ושלח אותם במקום אחר, בבינה. ואז התקיימו, שהשיגו מוחותיהם.חזרה לראש הדף
Site location tree