אתה נמצא כאן: קבלה לעם / ספריית כתבי מקובלים / קבלה לעם / זוהר לעם / בראשית א', חלק ד' / זה ספר תולדות אדם

זה ספר תולדות אדם

470. זה ספר תולדות אדם. ג' ספרים פתוחים ברה"ש, בנוקבא. אחד של צדיקים גמורים. אחד של רשעים גמורים. אחד של בינוניים. ומבאר רק אותו של צדיקים גמורים.

ספר עליון יש בנוקבא, בינה, שממנה יוצא הכול. וגם בחינת הכתיבה יוצאת ממנה.

ספר אמצעי יש בנוקבא, כולל למעלה ולמטה, ז"א, הכולל בינה ומלכות ביחד, ונקרא תושב"כ. והוא אדה"ר מד' בחינות אדם שבאבי"ע, אדם דאצילות.

ספר שלישי יש בנוקבא, שנקרא תולדות אדם, תולדה של ז"א, הנקרא אדם. וזהו ספר של צדיקים גמורים. וכמ"ש, זה ספר תולדות אדם, שזהו צדיק בוודאי, יסוד דז"א, שעושה תולדות.

ג' ספרים הם ג' מוחין, רת"ס, שז"א משפיע לנוקבא:

א.מוחין מבינה, ספר עליון,

ב.מוחין של עצמו, ספר אמצעי,

ג. מוחין מהיסוד שלו, ספר השלישי, ספר תולדות. כי מהיסוד יוצאים תולדות, ולא מספירה אחרת. וכן נקרא סיפרן של צדיקים, כי היסוד נקרא צדיק.

וכתוב, ביום ברוא אלקים אדם, בדמות אלקים עשה אותו. כי אז, אחר שנגלה ספר תולדות אדם, ניתקן הכול למעלה ולמטה, והתקיימו שניהם בסדר אחד, כלומר, שסדר הקיום, יציאת המוחין של עולם התחתון, אדם וחוה, שווים לסדר הקיום של עולם העליון, זו"ן.

זכר ונקבה בָּראם, לשון סתום. כי היה לו לומר, איש ואישה בראם. והוא מטעם שאחד היה נכלל באחד, שהנקבה הייתה נכללת בזכר, בשעת בריאתם, כי היו דו פרצופים, ואח"כ ניסר אותם.

471. כתוב, מגדל עוז, שם ה' בו ירוץ צדיק ונשגב. צדיק, זהו שכתוב, ספר תולדות אדם, הרץ במגדל ההוא. זהו מגדל דוד, המלכות. וזהו מגדל עוז שם ה'. והכול אחד. כי מגדל הוא שם המלכות בגדלות, מגדל לשון גדלות. כאן יש סוד, ידוע לבני האמונה, בצירופי השמות, היוצאים מהכתוב, מגדל עוז. וזהו ודאי ספר תולדות. כלומר, היסוד צדיק, שע"י המגדל הוא עושה תולדות.

מב"ש, עו"י, מי"ץ וכו', הוא צירוף בן ל"ו (36) אותיות ב-12 בתים, שבכל בית ג' אותיות. והם יוצאים מהכתוב, מגדל עוז שם ה' בו ירוץ צדיק ונשגב. הוי"ה צדיק.

בטור הא' לאורכו, מב"ש, גר"ג, דצ"ב, לק"ה, תמצא בראשי תיבות ד' אותיות מגדל. בטור הב' לאורכו, עו"י, וו"ה, זד"ו, שו"ה, תמצא בראשי תיבות ד' אותיות עוז ואות ש' מהמילה שם. בטור הג' לאורכו, מי"ץ, יצ"ד, הי"י, ונ"ק, תמצא בראשי תיבות ד' אותיות, מ' מהמילה שם, ואותיות יה"ו מן הוי"ה, וה"ת דהוי"ה זו תמצא באות האחרונה בשם לק"ה.

והמילים, בו ירוץ צדיק, תמצא באותיות האמצעיות של הבתים בטורים לרוחבם. בטור הא' לרוחבו, מב"ש, עו"י, מי"ץ, תמצא ב' אותיות ב"ו ואות י' מהמילה ירוץ. בטור הב' לרוחבו, גר"ג, וו"ה, יצ"ד, תמצא רו"צ מן ירוץ. בטור הג', דצ"ב, זד"ו, הי"י, תמצא צד"י מן צדיק. וק' מן צדיק תמצא בשם לק"ה, שבטור האחרון לרוחבו, לק"ה, שו"ה, ונ"ק. ובשם שו"ה יש ו' של ונשגב. ובשם ונ"ק שבטור האחרון, יש נ' של ונשגב. ובסופי מילים של טור הא' לאורכו, תמצא אותיות שג"ב של ונשגב. והשמות הוי"ה צדיק, תמצא בסופי תיבות של טור הב' וטור הג' לאורכם.

472. ודאי, שהורידו ספר לאדה"ר, ובו היה יודע ומשיג את החכמה העליונה. ועליו כתוב, זה ספר תולדות אדם. וספר זה מגיע לבני האלקים חכמי הדור. וכל מי שזכה להסתכל בו, יודע בו חכמה עליונה. ומסתכלים בו ומשיגים בו. וספר זה הוריד בעל הסודות רזיאל המלאך לאדה"ר בגן עדן. וג' מלאכים ממונים לפניו, השומרים על הספר, שלא ייאחזו בו החיצוניים.

473. ובשעה שיצא אדם מגן עדן, עוד היה אוחז בספר ההוא. וכשיצא לחוץ, פרח ממנו הספר. התפלל ובכה לפני ריבונו, והחזירו לו הספר כבתחילה, כדי שלא תשתכח החכמה מבני אדם, ויעסקו לדעת את ריבונם.

474. וכן, ספר היה לו לחנוך. וספר זה היה ממקום הספר של תולדות אדם. וזה הספר הוא סוד החכמה. כי נלקח מהארץ ונעשה מלאך בשמיים. וכמ"ש, ואיננו כי לקח אותו אלקים, והוא הנער. שנקרא בכל מקום נער, כמ"ש, חנוך לנער. שזה מורה, שחנוך הוא נער, מטעם שנעשה נער משמש לשכינה.

475. וכל הסודות העליונים נמסרו בידו, והוא מוסר ונותן אותם לכל הראויים אליהם, ועושה שליחותו של הקב"ה. ואלף מפתחות נמסרו בידו, ומאה ברכות לוקח בכל יום, ומייחד ייחודים לריבונו. כלומר, ספירות החכמה הם אלף, וספירות הבינה הם מאה. מפתחות פירושו דרכי המשכה. ונמסרו בידו מפתחות החכמה ומאה ברכות של הבינה. מהעולם לקח אותו הקב"ה, כדי שישמשנו במרום.

476. ומזה נמסר לו הספר, הנקרא ספר של חנוך. כי בשעה שלקח אותו הקב"ה, הראה לו כל הנסתרות העליונים, וסוד עה"ח שבתוך הגן ועליו וענפיו. וכל הסודות אנו רואים בספרו, כל מה שהראה לו אלקים, בעת שלקח אותו למרום. אשריהם לאלו חסידים העליונים, שנגלה להם החכמה העליונה, ואינה נשכחה מהם לעולם. כמ"ש, סוד ה' ליראיו ובריתו להודיעם.חזרה לראש הדף
Site location tree