אתה נמצא כאן: קבלה לעם / ספריית כתבי מקובלים / קבלה לעם / עולמות עליונים / חלק א' / מבנה המציאות
קבלה לעם

מבנה המציאות

כל המציאות היא תוצאה של "ד' בחינות דאור ישר ושורשן", שהם קוצו של יו"ד י-ה-ו-ה, או עשר הספירות כתר, חוכמה, בינה, ז"א ומלכות, והאורות נפש, רוח, נשמה, חיה ויחידה המאירים בתוכן.

בהמשך הלימוד, כשנתעמק בכל בחינה ובכל ספירה, נוכל להבחין גם בחמשת העולמות "אדם קדמון", "אצילות", "בריאה", "יצירה" ו"עשיה", על כל הברואים והיצורים שבהם.

חמש העולמות אדם קדמון, אצילות, בריאה, יצירה ועשיה יוצאים ממלכות דאין סוף, ומממלכות דאין סוף והעולמות נולדות הנשמות של כל הנבראים. גם הנבראים מתחלקים לחמש דרגות – שורש, דומם, צומח, חי ואדם. אך האדם הוא היחיד מכל הנבראים שעליו מוטלת החובה לתקן את עצמו בהשוואת הצורה. המצב שבו המלכות מיתקנת על ידי האדם דרך כל העולמות והנבראים, נקרא "גמר התיקון". האדם מביא לתיקון גם את הבחינות הקודמות לו, את הדומם, הצומח והחי, ובשורש שלו הוא מגיע לבורא.

אין במציאות יותר מאשר ד' הבחינות ושורשן, י-ה-ו-ה, או כתר, חוכמה, בינה, זעיר אנפין ומלכות. כל החומר הנלמד במסגרת חוכמת הקבלה, כל דבר שיתגלה לנו, כלול בחמש ההבחנות הללו (ראו שרטוט מס' 18), במיוחד באחרונה מהן, במלכות, הכוללת את כל הבחינות האחרות. הרצון של המלכות הוא אנחנו. אם נלמד את המציאות, את החובה שלנו להגיע לגמר התיקון ואת האמצעים להצליח בכך, נממש את מחשבת הבריאה ונגיע לשלמות ולנצחיות בהשתוות הצורה עם הבורא.

חוכמת הקבלה כוללת בתוכה את כל המציאות, העליונה והתחתונה, את כל הנבראים, את הבורא כמו שהוא מתראה לנבראים, ואת האופן שבו הנבראים מגיעים להשוות את יחסם לבורא, ליחסו של הבורא כלפיהם.

 

שרטוט מס' 18

חזרה לראש הדף
Site location tree