אתה נמצא כאן: קבלה לעם / ספריית כתבי מקובלים / קבלה לעם / עולמות עליונים / חלק ד' / עולם האצילות – עולם התיקון
קבלה לעם

עולם האצילות – עולם התיקון

כתר ואו"א הם הראש של עולם הנקודים. הגוף של עולם הנקודים הוא זו"ן. החלק שנשבר בשבירת הכלים הוא זו"ן, הגוף דנקודים. לאחר השבירה עולות כל הרשימות של עולם הנקודים לראש דס"ג, שהוא בינה הכללית – בינה שמבצעת את כל הפעולות.

עולם הנקודים התפשט על רשימות ב/א מצומצמות בצמצום ב' ועל רשימות ד/ג. לכן עתה, לאחר השבירה, עולות מעולם הנקודים לראש דס"ג רשימות א/שורש מצומצמות בצמצום ב' ורשימות ד/ג. על הרשימות א/שורש המצומצמות נעשה זיווג דהכאה, ומקום הזיווג הוא בעביות שורש של הראש (ראו שרטוט מס' 10). כתוצאה מהזיווג מתפשט אור במקום המותר לו, היינו מהטבור ועד לפרסא, ונולדים פרצופי עולם האצילות.

 

שרטוט מס' 10

הפרצוף הראשון המתפשט כתוצאה מזיווג זה נקרא "עתיק". עתיק מברר ומחבר לעצמו את ג"ע דכתר דנקודים (ראו שרטוט מס' 10), ושמו מורה על היותו נעתק מהשגתנו. את אח"פ דכתר דנקודים, שנמצא בתוך ג"ע של או"א דנקודים, מברר הפרצוף הבא שיוצא באצילות, הנקרא "אריך אנפין" (א"א). "אריך אנפין" פירושו פנים ארוכות. "פנים" משמעותם חוכמה. אריך אנפין הוא אפוא פרצוף גדול, ארוך. את ג"ע של או"א דנקודים מברר פרצוף או"א דאצילות, ואת אח"פ דאו"א דנקודים מברר פרצוף הנקרא "ישראל סבא ותבונה" (ישסו"ת) דאצילות. את ג"ע דזו"ן דנקודים מברר פרצוף זו"ן דאצילות.

כל הפרצופים הנמצאים למעלה מזו"ן דאצילות נקראים "ג"ר דאצילות" או "ראש דאצילות". פרצופי הג"ר דאצילות נולדו מהרשימות של ג"ר דנקודים (ראש דנקודים) שלא נשברו (ראו שרטוט מס' 10). הראש דנקודים, שהוא כאמור כתר ואו"א דנקודים, שירת בעולם הנקודים את הגוף דנקודים. עתה הראש דאצילות צריך לשרת את הגוף דאצילות. כך מוגדר ברשימות. ג"ר דאצילות נבנה אפוא מרשימות לא שבורות, באותו אופן שבו יצאו כל הפרצופים לפניו, מגלגלתא והלאה. ורק ג"ע דזו"ן דאצילות נבנו על רשימות מהשבירה.

בשבירה נוצרה ערבוביה בין כל סוגי הכלים, אך כשמגיע "אור ע"ב-ס"ג" (אור חוכמה ובינה) ומאיר לכלים השבורים, הוא מתחיל לברר את ארבעת סוגי הכלים: ג"ע, ג"ע באח"פ, אח"פ בג"ע ואח"פ אמיתי. מהכלים של ג"ע נבנה זו"ן דאצילות. מהכלים של אח"פ האמיתי מתבררת ה"קליפה" (ראו שרטוט מס' 11). "קליפה" היא כינוי לרצונות שאי-אפשר לתקנם עד גמר התיקון. בעזרת אור ע"ב-ס"ג המאיר על הכלים השבורים מתברר, כי את הרצון הנקרא אח"פ אי-אפשר לתקן.

 

שרטוט מס' 11

שני סוגי כלים נוספים שיש לבררם הם התכללות ג"ע באח"פ והתכללות אח"פ בג"ע. תחילה נבאר את בירור הכלים ג"ע באח"פ.

ג"ע הוא כמו עולם האצילות. לכן בבירור הכלים ג"ע באח"פ מוטבע המבנה של עולם האצילות באח"פ. מיהו המברר את הכלים הנותרים? חוק הוא, כי כל תחתון מבורר ונולד על ידי העליון ממנו. כך גלגלתא מבררת את ע"ב, ע"ב מברר ומוליד את ס"ג וכן הלאה. הדרגה העליונה לכלים של התכללות ג"ע באח"פ והתכללות אח"פ בג"ע היא זו"ן דאצילות. זו"ן דאצילות נבררו קודם לכן מתוך חלק הג"ע של הכלים השבורים ועתה הם יכולים לברר את שאר הכלים, את התכללות ג"ע באח"פ ואת התכללות אח"פ בג"ע.

במאמר מוסגר נציין, כי הכלים של ג"ע נקראים "ישראל", והכלים של אח"פ נקראים "אומות העולם". מכאן נגזר החיוב לתקן את ישראל תחילה. רק לאחר תיקונו של ישראל יהיה אפשר לתקן את אומות העולם בהתכללות ג"ע באח"פ ואח"פ בג"ע.

כדי לברר את הכלים השבורים ולהוליד פרצופים חדשים, זו"ן דאצילות צריכים להיות גדולים. לשם כך עליהם לעלות לרמתם של הגדולים, לג"ר דאצילות. לצורך זה נעשית עלייה בעולם האצילות: זו"ן דאצילות עולים דרגה אחת לישסו"ת, וישסו"ת עולים לאו"א (ראו שרטוט מס' 12). באופן דומה עולים כל שאר פרצופי אצילות דרגה אחת למעלה, ופרצוף עתיק דאצילות עולה עד מעל הטבור.

לאחר העלייה בעולם האצילות זו"ן דאצילות נמצאים במצב המכונה "גדלוּת". במצב זה נמצאים זו"ן לא רק בג"ע, אלא בכל עשר הספירות שלהם, כמו אבא ואמא, כמו גדולים. הם כבר יכולים לברר את הכלים השבורים ולהוליד פרצוף חדש, וכך הם עושים.

 

שרטוט מס' 12

חזרה לראש הדף
Site location tree