אתה נמצא כאן: קבלה לעם / ספריית כתבי מקובלים / קבלה לעם / עולמות עליונים / חלק ד' / תחום שבת
קבלה לעם

תחום שבת

עולם האצילות נקרא בשם "עיר", והפרסא היא "חוֹמה" סביב העיר. שש הספירות העומדות מפרסא ועד לחזה של מקום עולם הבריאה נקראות "עיבורה של עיר". אלה הן "שבעים אמה" סביב חומת העיר, שעדיין נחשבות כשייכות לעיר (ראו שרטוט מס' 16). המקום הנקרא "עיבורה של עיר" מקבל הארה מעולם האצילות ולכן יש בו קדושה.

כאן המקום להזכיר, כי חוכמת הקבלה עוסקת ברצונות בלבד. גם העולמות המתוארים הם רצונות בתוך האדם, ולכן פירוש המושג "עיבורה של עיר" הוא רצונות שבהם מותר עדיין להשתמש.

הרצונות מהחזה של מקום עולם הבריאה ועד לחזה של מקום עולם היצירה (חזה דמקום עולמות בי"ע) מכונים "אלפיים אמה" או "תחום שבת" (ראו שרטוט מס' 16). במצב המכונה "שבת" עולים עולמות בי"ע מעל לפרסא, ובעזרת תיקונים מיוחדים אפשר להשתמש אפילו ברצונות של "תחום שבת" בכוונה על מנת להשפיע.

ארבע עשרה הספירות שלמטה מהחזה של מקום עולמות בי"ע נקראות "מדור הקליפות" (ראו שרטוט מס' 16). כינוי נוסף לארבע עשרה הספירות האלה הוא "די" כמניין י"ד הספירות ששם, כדברי הזוהר "שאמר לעולמו די" (ויקרא, אות קעו), שלא יתפשט יותר. במדור הקליפות נמצאים רצונות שבינתיים אי-אפשר לתקן אותם, ולכן בשבת אסור לצאת אליהן מ"תחום שבת". העבודה עם הקליפות נעשית ב"ימי החול" ומהותה היא הבדלת הקליפות מן הרצונות שעמם כן אפשר לעבוד. הדבר נעשה על ידי תיקונים מיוחדים הגורמים לקליפות שלא להפריע.

 

שרטוט מס' 16

חזרה לראש הדף
Site location tree