אתה נמצא כאן: קבלה לעם / ספריית כתבי מקובלים / קבלה לעם / עולמות עליונים / חלק ה' / העולם הזה – הזדמנות לבחירה חופשית אמיתית
קבלה לעם

העולם הזה – הזדמנות לבחירה חופשית אמיתית

בירורי קליפת נוגה אינם נגמרים בעולמות העליונים. כדי לאפשר את הבירור יורדת כל המערכת אל מצב שבו קיימת באמת בחירה חופשית – אל המקום שבו ההבחנות של עולמות בי"ע דקדושה ובי"ע דקליפה אינן קיימות, אל מצב שבו האדם אינו מודע למקום מציאותו ואינו יכול לברר את הכלים השבורים. כלומר, כדי לאפשר את הבירור המערכת כולה יורדת אל מתחת ל"מחסום" המבדיל בין העולם הזה ובין עולמות בי"ע, העולמות העליונים.

גם למטה מהמחסום פועלים כביכול על הכלי השבור שני כוחות, טוב ורע, במטרה לקדמו לתיקון. אך שלא כמו בעולמות הרוחניים, מתחת למחסום האדם מצוי בחושך. כלומר, מתחת למחסום האדם אינו מודע לכך שהוא נמצא בטבע של הבורא. אילו היה האדם מצוי בהרגשת טוב ורע, אילו הרגיש את הבורא ואת עצמו כנמצא במצב שבור, לא היתה לו בחירה חופשית.

הסיפור המקראי המתאר את מעשי אדה"ר בגן עדן לאחר החטא ממחיש זאת היטב. לאחר החטא נתקף אדה"ר בושה, עשה לעצמו לבוש והתחבא מפני הבורא אשר חיפש אותו כביכול ברחבי הגן. סיפור זה מתאר מצב שבו האדם מרגיש היכן הוא נמצא. הוא מרגיש את הכלים שלו לעומת הסביבה שלו, לעומת האורות, לעומת תכונות הבורא. במצב זה האדם מוכרח לקבוע מיד את מצבו לעומת תכונות ההשפעה ואין לו בחירה חופשית.

בחירה תיתכן רק ממצב שבו האדם לא ירגיש שכופים עליו לבחור בטוב. בחירה תיתכן רק לאחר שהאדם יגיע בעצמו להבחנה "מהו טוב". על האדם לבנות לעצמו סביבה כדוגמת בי"ע דקדושה ובי"ע דטומאה, וכך, בתוך סולם הערכים שיבנה לעצמו, יוכל לגדול. אלמלא כן, לא תתקיים בחירה חופשית. אם האדם רואה את הרע ואת הטוב, ודאי שהוא מוכרח "לבחור" בטוב.

לכן הבחירה החופשית מתבצעת מתחת למחסום, במקום שבו אין שום נוכחות של כוחות קבלה והשפעה רוחניים, במקום הנקרא "העולם הזה".

חזרה לראש הדף
Site location tree