אתה נמצא כאן: קבלה לעם / ספריית כתבי מקובלים / הרב ד"ר מיכאל לייטמן / מאמרים

מאמרים

אהבת הבורא ואהבת הבריות

ואהבת לרעך כמוך – זה כלל גדול בתורה.האמרה הזאת היא אחת מהאמרות הידועות והמצוטטות ביותר. לעתים קרובות ניתן למצוא אותה מנוסחת גם בצורה של " דע לך סני לחברך לא תעביד [מה ששנוא עליך, אל תעשה לחברך]". אף על פי שהאמרה הזאת ידועה לכול, עלינו נחקור האם אנחנו מבינים את משמעותה...

המשך למאמר >>
ארבעה עולמות

המקובלים חוקרים רק את החומר ואת הצורה שבחומר שבעולמות העשייה והיצירה. כי את עולם הבריאה הכולל את החומר והצורה יחד, קשה מאד לתפוס באמצעות השכל...

המשך למאמר >>
גוף ונשמה

הטענה הקיימת על פי תפישת האמונה היא שלא קיים דבר זולת הנשמה או הנפש. לדעתם של המצדדים בתפישה זאת קיימות ישויות רוחניות, הנבדלות זו מזו באיכותן ונקראות נשמות בני האדם. אותן נשמות הן בעלות ממשות עצמאית גם טרם ירידתן והתגלמותן בגוף האדם...

המשך למאמר >>
הגלות והגאולה

ההיסטוריה מראה לנו שעם ישראל למרות שהוא תמיד פזור בגולה - להבדיל מכל הגויים, הוא אינו יכול להתקיים בגולה, ואף לא להיטמע בעמי הארצות, כל עוד לא קיים את התנאי: "וביקשתם משם את ה' אלוקיך, ומצאת". וכאשר עם ישראל אינו מקיים את היעוד שלו בגילוי הכוח העליון, הוא מעורר על עצמו צרות עד שיזכה לראות כי אין הם יד המקרה, אלא השגחה עליונה מכוונת שאינה משתמעת לשתי פנים...

המשך למאמר >>
ההבדל בין דת וקבלה

הדת טוענת שהבורא משנה את היחס שלו לאדם בהתאם לפעולות האדם, ואילו חוכמת הקבלה טוענת, שהכוח העליון הוא בלתי-משתנה. פעולות האדם אינן משנות את הכח העליון, אך משנות את האדם עצמו, ולכן הוא רואה בצורה שונה את ההשגחה העליונה...

המשך למאמר >>
החומר והצורה בחוכמת הקבלה

המדע, ככלל, מתחלק לשני חלקים: החלק הראשון נקרא "השגת החומר", והחלק השני נקרא "השגת הצורה". כלומר, אין שום דבר במציאות הסובבת אותנו, שאי אפשר יהיה להבחין בו בחומר ובצורה. לדוגמא, שולחן. יש לו חומר – עץ, ויש לו צורה של שולחן...

המשך למאמר >>
הקדמה לספר "פי חכם"

המקובלים קבעו שכל אדם חייב ללמוד את חוכמת הקבלה. וגם אם אדם בקיא בחוכמות אחרות, הוא מחויב לרכוש דווקא אותה, שאם הוא לא למד את החוכמה הזאת, הוא ייאלץ להתגלגל שוב לעולם הזה כדי ללמוד אותה...

המשך למאמר >>
"הקדמה לפתיחה לחכמת הקבלה" המשך למאמר >>
השגת ייחוד הבריאה

המחקר העיקרי של חכמת הקבלה הוא בנושא החדירה ההדדית של כל פרטי הבריאה זה אל תוך זה, איך כל פרטי המציאות העצומה של כל חמשת העולמות, המונהגים על ידי החוק היחיד של הטבע, נכללים זה בזה, מתאחדים ומתחברים, עד שהם מרכיבים שלם יחיד, שבו הכל כלול זה בזה ומאוחד יחד...

המשך למאמר >>
השלום בעולם

מספיק שנתבונן בתשומת לב בתהליך הבריאה, כדי שנגיע להכרה בגדלות ובשלמות של הפעולה הזאת ומי שמבצע אותה. ולכן עלינו להבין את זה ולהיזהר מזלזול בחלק כלשהו של הבריאה, להיזהר שלא לומר שהחלק הזה הוא מיותר ושאין בו צורך. הרי זוהי הוצאת דיבה על פעולת הבריאה...

המשך למאמר >>
התנאים לפרסום הידיעות שבחוכמת הקבלה

קיימות שלוש סיבות להסתרת הידיעות שבחוכמת הקבלה: אין צורך; אי אפשר; סוד שמור של הבורא ("סוד ה' ליראיו"). אין אף פרט קטן בחוכמת הקבלה שלא חלים עליו שלושת האיסורים האלה, וההיתר לגלות ולפרסם ידיעה כלשהי מתקבל רק כאשר מתמלאים כל התנאים שמציבים שלושת האיסורים האלה...

המשך למאמר >>
חופש הבחירה

בתפילה עתיקה אחת נאמר: "אלוהיי! תן לי כח לשנות בחיי את מה שאני יכול לשנות, תן לי אומץ לקבל את מה שאיני יכול לשנות, ותן לי חכמה להבחין בין השניים". על מה, אם כן, אנחנו יכולים להשפיע בחיינו? האם חופש הפעולה העומד לרשותנו מספיק על מנת שנוכל לשנות את חיינו ואת גורלנו?...

המשך למאמר >>
חוק אחד

תיקון הטבע המקורי של האדם, של הרצונות האגואיסטיים שלו, נועד אך ורק להשגת הדביקות בכוח העליון – ע"י הידמות לו, באמצעות השגת תכונת ההשפעה, כלומר להשפיע לו תענוג כמו שהוא רוצה להשפיע לנו...

המשך למאמר >>
חכמת הקבלה בהשוואה למדעים אחרים

חשיבותו של כל מדע בעולם נקבעת על פי חשיבות היעד אליו הוא מכוון. לכן אין מדע ללא מטרה. חשיבות המדע נמדדת בהתאם למטרתו. אי לכך הערכת המדע אינה נקבעת על פי הדיוק והידע שבו, אלא על פי מידת התועלת והיתרונות שהוא מעניק...

המשך למאמר >>
חכמת הקבלה והפילוסופיה המשך למאמר >>
חכמת הקבלה כמדע מודרני

לרבים יש ספק בכך ש"מדע הקבלה" הוא באמת מדע. האם יש להחשיב את מדע הקבלה כמדע מדויק, העוסק בטבע העולם שסביבנו, כמו הפיסיקה או הכימיה וכו', או כמדע הומניטארי, כמו הפילוסופיה והפסיכולוגיה? או שזהו מדע מיוחד, משום שהוא דורש מן החוקר לא רק ידע, אלא גם שתהיה לו תכונה מיוחדת, תכונה שאין לאדם מלידה?...

המשך למאמר >>
חכמת הקבלה – שורש כל המדעים

כל גילויי העולם הזה וצורות הקיום שלו יוצרים מדע מדהים, וכך גם גילוי אור הבורא בעולם - כמציאות של מדרגות, על כל אופני פעולה שלו, יוצר מדע מופלא. הפיזיקה, למשל, מאגדת ידע חלקי בלבד, המצוי בעולם מסוים, ובסה"כ היא חוכמה שמיוחדת רק לתחומה, ואינה כוללת בתוכה אף חוכמה נוספת...

המשך למאמר >>
למצוא את הבורא בתוכי

בעולם הגשמי שלנו אדם לא יכול להתקיים בלי ידיעות מסויימות על חוקי הטבע החומרי, על מה שמועיל ומזיק לו בעולם הסובב ובאנשים מסביב, באותה מידה בדיוק נשמת האדם לא יכולה להתקיים בעולם הרוחני ללא השגת ידיעות על טבעה...

המשך למאמר >>
מבוא ל"פתיחה לחכמת הקבלה"

המבוא שלפניכם מבוסס על מאמרו של הרב יהודה אשלג "פתיחה לחכמת הקבלה". את המאמר הזה כתב הרב יהודה אשלג כאחת מההקדמות לפירוש "הסולם" לספר הזוהר.

לפי שיטת הקבלה לומדים את התפשטות המציאות מלמעלה למטה, מהבורא עד לעולם הזה. מתוך הלימוד משיג התלמיד את האמצעים להתעלות רוחנית מלמטה למעלה, בדיוק באותם השלבים של ההשתלשלות, המתפשטים מלמעלה למטה. וזו בעצם ההגדרה של חכמת הקבלה: חכמת הקבלה זהו סדר שורשים, המשתלשלים מלמעלה למטה, במטרה לגלות את האלוקות לנבראים, הנמצאים בעולם הזה.

המבוא מבוסס על שיעורים שהועברו ע"י הרב מיכאל לייטמן ומהווה יסוד הכרחי לכל אדם שעושה את צעדיו הראשונים בלימוד חכמת הקבלה.

למאמרים בנושא >>
מהות חכמת הקבלה

חוכמת הקבלה היא סדר ההשתלשלות של הכוחות העליונים על דרך סיבה ומסובב הכפוף לחוקים קבועים ומוחלטים, הקשורים ביניהם ומכוונים לגילוי הכוח המשגיח העליון (הבורא) לאדם בעולם הזה...

המשך למאמר >>
מסמך ארוסה

משבר כלל עולמי נראה בעליל - דכאון, סמים, התפרקות המשפחה, טרור, אי שליטה על מערכות ציבוריות, סכנת שימוש בנשק גרעיני, זעזועים אקולוגיים וכו'. במהי הסיבה למשבר? הרי הוא אופף כיום לא רק את האדם, את מצב בריאותו וצורות יחסי גומלין בחברה. כל הטבע יחד עם האדם נע לעבר הקטסטרופה. לפיכך, אנו צריכים לברר יסודות של הטבע עצמו להבנת שורשי המשבר...

המשך למאמר >>
מסמך "דיסלדורף" המשך למאמר >>
מעשה הבורא (באחור וקדם)

"אחור וקדם צרתני" מתאר בלשון ציורית את הכוח העליון, שגם במצב של הסתר (אחור) וגם במצב של גילוי לאדם (קדם) הוא מנהיג את הכול, כדי להביא את האדם אל המטרה שנקבעה מראש. הוא "שולט ומולך בכול", (והכול יחזור למקורו) ו"אין מקום פנוי ממנו" - אין שום דבר שחורג משליטתו...

המשך למאמר >>
מתן תורה (קבלה). ערבות.

הנאמר על ידי ר' עקיבא, שתיקון האגואיזם עד לדרגת "ואהבת לרעך כמוך" הוא כלל גדול בקבלה, דורש הסבר. משום שהמלה "כלל" מורה על סכום של פרטים, שביחד מרכיבים את הכלל הזה. פירוש הדבר הוא ששאר 612 התיקונים שהאדם חייב לבצע באגואיזם שלו – אלוהם בסך הכול תיקונים פרטיים, המרכיבים כולם ביחד את התיקון האחד הזה, "ואהבת לרעך כמוך", ומותנים בו...

המשך למאמר >>
עת לעשות

לפני שהומצא הדפוס, לא יצאו לאור ספרים בעלי תוכן שטחי, משום שלא היה טעם לשלם סכומי כסף ניכרים למעתיק [מי שהיה משכפל את כתבי היד] עבור סחורה שאין לה ביקוש. מלבד זאת גם המקובלים שאפו להסתיר את ידיעות חוכמת הקבלה מאלה שלא היו זקוקים לה באמת. ולכן אם כבר יצאו לאור ספרי קבלה – אלה היו ספרי קבלה אמיתיים...

המשך למאמר >>
שכל הפועל

המטרה שלשמה נברא האדם, היא המצב שאליו הוא חייב להגיע בסוף התפתחותו, והיא ההשתוות לבורא או הדבקות בבורא. כל חוקי הטבע ופעולותיהם מכוונים אך ורק למימוש המטרה הזאת. הדבקות של האדם בבורא מתרחשת על ידי השוואת תכונות האדם לתכונותיו של הבורא...

המשך למאמר >>
חזרה לראש הדף
Site location tree