אתה נמצא כאן: קבלה לעם / ספריית כתבי מקובלים / קבלה לעם / זוהר לעם / פרשת בלק / וישלח מלאכים אל בלעם

וישלח מלאכים אל בלעם

133. וישלח מלאכים אל בלעם. בפסוק זה יש כ״ח (28) מילים, כנגד כ״ח מדרגות של מכשפים וקוסמים עם ציפור. מי שרוצה לדבר עם בלעם ולהתחבר עימו, למה שלח לו מיד, מטרם שבא אליו, דברים מפורשים? שאמר, הנה עם יצא ממצרים, ועתה לְכה נא אָרָה לי את העם הזה. היה לו בתחילה להתחבר עימו, ולפייס אותו ולשחד אותו, ואח״כ יודיע לו דבריו.

134. מכאן ניכר, שידע בלק רצונו של אותו רשע, שהוא רוצה תמיד להתכבד בדברים גדולים ואין לו תשוקה אלא לעשות רעות. וע״כ היה משבח אותו, כאילו כל ההנהגה בידו, ולמי שרוצה, מברך או מקלל ומתקיים. גם הודיע לו שרצונו שיקלל את ישראל, משום שידע שכל מאוויו רק להרע ולהזיק.

135. בלק קָסם קסמים ועשה כשפים והתקין ציפור. וידע שמדרגותיו של משה הן עליונות ומכובדות, וכישף בכשפיו, וקסם בקסמיו, וידע שמדרגות בלעם הן כנגד מדרגות משה. מיד, וישלח מלאכים אל בלעם בן בְּעוֹר, פְּתוֹרה אשר על הנהר.

136. פתורה, הוא שם מקום. כמ"ש, מפְּתור אֲרַם נהריים לקללך. ונקרא כך, משום שכתוב, העורכים לַגַד שולחן. ושולחן היה עורך שם כל יום, כי כך הוא התיקון של הצדדים הרעים, עורכים לפניהם שולחן במאכל ובמשתה, ועושים כשפים, ומקטירים לפני השולחן, ואז מתאספים שם כל רוחות הטומאה ומודיעים להם מה שהם רוצים. וכל הכשפים והקסמים שבעולם על השולחן ההוא היו, ומשום זה נקרא שֵׁם המקום ההוא פתורה. כי בארם נהריים קוראים לשולחן פתורא.

137. כתוב, ועשית שולחן עצי שיטים. וכתוב, ונתתָ על השולחן לחם פָּנים לפניי תמיד. כל אלו כלי הקודש רצה הקב״ה לעשות לפניו, כדי להמשיך רוח הקודש מלמעלה למטה.

אותו רשע בלעם היה עורך כך לס"א, והיה עורך שולחן, ולחם, הנקרא לחם מְגוֹאָל, כמו שלמדנו, שהס"א הולך אחר הקדושה כקוף אחר בני אדם. ושלמה המלך צעק ואמר, כי מה האדם שיבוא אחרי המלך את אשר כבר עשוּהו. וירצה להידמות אליו.

חזרה לראש הדף
Site location tree