אתה נמצא כאן: קבלה לעם / ספריית כתבי מקובלים / קבלה לעם / זוהר לעם / פרשת בלק / ה׳ אלקיי אתה אֲרומִמך

ה׳ אלקיי אתה אֲרומִמך

156.פתח רבי אלעזר ואמר, ה׳ אלקיי אתה, אֲרומִמך אודה שמך כי עשית פלא, עֵצות מרָחוק אמונָה אוֹמֶן. פסוק זה הוא סוד האמונה. הוי״ה הוא סוד עליון והוא התחלה של הנקודה העליונה הסתומה שאינה ידועה, או״א עילאין, חכמה, שבהם אין י' יוצאת מאויר. והם סתומים מחכמה, בלתי נודעים.

אלקיי הוא קול דממה דקה, ישסו״ת, בינה, התחלה העומדת לשאלה, כי י׳ יוצאת בה מאויר לעת גדלות, אבל נסתם ואינו ידוע ואין מי שמשיב עליה. שאע״פ שעומדת לשאלה, לגילוי, מחמת שהי' יצאה בה מאויר, וחזרה לאור החכמה, אין מי שישיב על השאלה, כי החכמה אינה מתגלה במקומה אלא במקום ז״א ומלכות, משום שהיא סתומה וגנוזה.

157. הוי"ה, או"א, שאין עומדים לשאלה כלל. אלקיי, ישסו״ת, שעומדים לשאלה, ואין מי שישיב עליה. אתה, ימין, חסד דז״א, התחלה העומדת לשאלה ולהשיב עליה. אמנם היא רק התחלה לגילוי הזה, ועוד לא מגולה בו, אלא רק במלכות. והוא נקרא כוהן עליון, כמ"ש, אתה כוהן לעולם, על דִבְרתי מַלכִּי צֶדק.

כוהן עליון הוא חסד דז״א, עומד על דבר, מלכות, משום שהדבר הזה אינו עומד אלא בימין, חסד. דבר הוא מלכי צדק, כך שמו של המלכות.

ודוד אמר, דברתי, ולא דבר, משום שהתקשרה בו, כי דוד היה מרכבה אל המלכות, וכל דברי שבח של דוד באו בדבר ההוא, וע״כ אמר, דברתי, המלכות שלי. ומשום זה, אתה, הוא כוהן, חסד. ג׳ מקומות נקראים אתה, החכמה החסד והמלכות.

158. ארוממך, כלומר בכל ג׳ השמות, הוי"ה אלקיי אתה, ביחד. אודה שמך, כראוי, והשם הזה ידוע, שהוא מלכות, הנקראת שֵׁם. כי עשית פלא. פלא, הוא לשון העלם, שעשית כיסוי ולבוש אל האור הסתום של עתיקא, בינה, הראשית של מדרגה העליונה, החכמה שבה, הנקראת אדה"ר הסתום, שיתלבש בכיסוי של אור חסדים.

159. כי עשית פלא, כלומר, כי עשית אָלֶף. כי פלא הוא אותיות אל"ף. א"ב, פירושו אלף בינה. אבל צורתה של א׳ היא ג׳ צדדים, ימין שמאל אמצע. שהוא ראשית של סוד העליון של אדה"ר, ג׳ הקווים שבבינה, שהם שורש צורת אדם, המוחין דז"א. משום שבצורתה של א׳ יש שתי זרועות מכאן ומכאן, שהם ב׳ קווים חו"ג, שהם י׳ עליונה וי׳ תחתונה שלה, וגוף באמצע, ו' שבין שתי האותיות י'.

והכול אחד. שהפירוש הזה אחד עם הפירוש שפלא הוא התלבשות החכמה בחסדים. כי אין התלבשות זו באה אלא ע״י ג׳ קווים. והוא הייחוד של א'. ומשום זה א' היא מספר אחד. כמ"ש, כי עשית פלא, שהוא אָלף.

כי עשית פלא. פלא זה, הוא מדרגה אחת מאלו פלאות חכמה. והיא כמ"ש, נתיב לא יְדָעו עיט, השער החמישים, והוא פלא.

160. תחילה קרא לזה פלא, כמ"ש, פלא יועץ, ולא אמר שָׁם עצות מרחוק. וכאן אמר, פלא עצות מרחוק. אלא שָׁם היה צריך למְנות ו"ק למדרגות עליונות, וע״כ אומר, פלא יועץ, אֵל גיבור אבי עַד שר שלום. אֵל, חסד. גיבור, גבורה. אבי, ת״ת. עד, נצח. שר, הוד. שלום, יסוד. וכאן אינו בא למנות חשבון המדרגות.

עצות מרחוק הם ב׳ בַּדֵי ערָבוֹת, נו"ה. ומשום שכל העצות של הנביאים באות משם, הם נקראים עצות מרחוק. כי הנביאים מקבלים מנו"ה.

אמונה אומֶן, הם שניים שהם אחד, כי הם נהר וגן, יסוד ומלכות. הנהר, יסוד, יוצא מעדן, והגן, מלכות, מושקה ממנו. הרי בכתוב, ה׳ אלקיי אתה, כל הסוד הסתום של האמונה. כי ה׳, חכמה. אלקיי, בינה. אתה, חסד. פלא, ג׳ קווים חג״ת. עצות מרחוק, נו"ה. אמונה, מלכות. אומן, יסוד.

חזרה לראש הדף
Site location tree