אתה נמצא כאן: קבלה לעם / ספריית כתבי מקובלים / קבלה לעם / זוהר לעם / פרשת בלק / על י״א (11) דברים נגעים באים

על י״א (11) דברים נגעים באים

383. כתוב, פָּתוֹח תִפתח את ידך לאחִיך לענִייֶך ולאביונך. שלא יעזוב אדם העני שלו, וייתן לעני אחר. הרי רבי יוסי, חָמְךָ בבית חוליו, נלך ונגמול עימו חסד. ואחר שנחזור, ניכנס לזה פעם שנייה. והרי כל זמן שנלך ונחזור בדרך זה, נראה תחיית המתים.

384. אמר רבי אלעזר, אשרי חלקו של אבי, שהוא המנהיג של הדור הזה. כי בימיו, רוצה הקב״ה לתקן ב׳ הישיבות שלו, ולעשות אותן יישוב גדול ועליון כראוי, כי לא יהיה כמו הדור הזה עד שיבוא מלך המשיח.

385. על י״א (11) דברים באים נגעים על בני אדם, על עבודה זרה, ועל קללת השם, ועל גילוי עריות, ועל גנבה, ועל לשון הרע, ועל עדות שקר, ועל דיין המקלקל את הדין, ועל שבועת שווא, ועל הנכנס לתחום חברו, ועל החושב מחשבות רעות, ועל המשלח מְדונים בין אחים. ויש אומרים, אף על עין הרע.

386. עבודה זרה, מאין לנו שנגעים באים בגללה? כי כתוב, ויַרְא משה את העם כי פרוע הוא, כי פְרָעֹה אהרון. כי פרוע הוא, שהוכו בצרעת. כתוב כאן, כי פרוע הוא, וכתוב שם, והצָרוּע אשר בו הנגע, בגדיו יהיו פרומים וראשו יהיה פרוע. כמו שם צרעת אף כאן צרעת.

והסגירוֹ הכוהן. כמו ששם צרעת אף כאן צרעת.

חזרה לראש הדף
Site location tree