אתה נמצא כאן: קבלה לעם / ספריית כתבי מקובלים / קבלה לעם / זוהר לעם / פרשת בלק / עזא ועזאל

עזא ועזאל

493. לא נמצא בעולם חכם להרע כמו בלעם הרשע. כי בתחילה היה נמצא במצרים. ועל ידו קשרו המצרים קשר על ישראל, שלא ייצאו מעבדותם לעולם. וזהו שאמר, מה אוכל להרע להם, כי אני עשיתי שלא ייצאו מעבודת המצרים לעולם. אבל, כמ"ש, אֵל מוציאו ממצרים. וכנגדו לא יוכלו החכמים והמכשפים שבעולם.

494. כמה חביבים דברי תורה, כמה חביבה התורה לפני הקב״ה, כמה חביבה התורה, שהוריש אותה הקב״ה לכנ"י. בשעה שיצאו ממצרים, שמע בלעם שמכשפיו וקוסמיו, וכל אלו הקשרים שעשו, לא הועילו לישראל. התחיל להתגרד ולמרוט שיער ראשו. הלך להרי חושך, והגיע לשרשראות של ברזל, שעזא ועזאל קשורים בהם.

495. כך היא הדרך של מי שמגיע אליהם. כיוון שנכנס אדם בראשי ההרים, רואה אותו עזאל, אותו הנקרא גלוי עיניים. מיד אמר לעזא. אז נותנים קול, ומתאספים אליהם נחשים גדולים השורפים, וסובבים אותם. ומשלחים כנגד האדם מין חיה קטנה, הנקראת אוֹנימְתָא, שהיא כמין חתול, ראשה כראש הנחש, ב׳ זנבות לה, ידיה ורגליה קטנות. אדם הרואה אותה, מכסה את פניו. והוא מביא כלי אחד עם אפר משריפת תרנגול לבן, ומשליך בפניה, והיא באה עימו.

496. עד שמגיע לראש השלשלאות, התקוע בארץ ומגיע עד התהום. ושׁם בתהום יש אדן אחד, שתקוע בתהום התחתון, ובאותו האדן נקשר ראש השלשלאות. וכשאדם מגיע לראש השלשלאות, מכה בו ג"פ. ועזא ועזאל קוראים לו. אז כורע על ברכיו ומשתחווה, והולך ועוצם את עיניו, עד שמגיע אליהם. אז יושב לפניהם, וכל אלו הנחשים סובבים אותו מצד זה ומצד זה. פותח עיניו ורואה אותם. הוא מזדעזע ונופל על פניו ומשתחווה כנגדם.

497. אח״כ עזא ועזאל מלמדים אותו כשפים וקסמים. והוא יושב אצלם חמישים ימים. כשמגיע הזמן ללכת לדרכו, אותה חיה קטנה, הנקראת אונימתא, וכל אלו הנחשים, הולכים לפניו, עד שיוצא מההרים, מבין החושך ההוא החזק.

498. ובלעם, כשהגיע לעזא ועזאל, הודיע להם מה שרוצה מהם, וסגר עצמו עימהם בהרים. וביקש לקטרג על ישראל להשיב אותם למצרים. והקב״ה בלבל וקלקל כל החכמות שבעולם וכל הכשפים שבעולם, ולא יכלו להתקרב לישראל.

499. כיוון שראה בלעם שאינו יכול להרע לישראל, החזיר עצמו, ויעץ לבלק, מה שלא ביקש ממנו, כדי להרע לישראל. והעצה שלו הייתה באלו הנקבות של מדיין, שהיו יפות. ואם לא היה אומר לנו משה, לא היינו יודעים. כמ"ש, הן הֵנה היו לבני ישראל בדְבר בלעם.

500. כיוון שראה הקב״ה את העצה שלו, אמר, הרי ודאי שתיפול בעצמך בעצה שלך. כי הוא נהרג בנקמת מדיין. מה עשה אותו הכוח השולט על כל הכשפים, המלכות? הראה לו אחרית הכול. האם יש לו רשות לראות לזמן רחוק? העין ראתה, והדיבורים נאמרו מאותו העומד עליהם, מהמלכות. כדי שלא יתקיימו דברים של גיעול מבלעם, ברצון העליון, בדעת העליון של התורה.

חזרה לראש הדף
Site location tree