אתה נמצא כאן: קבלה לעם / ספריית כתבי מקובלים / הרב ברוך שלום אשלג / כתבי רב"ש / דרגות הסולם / מאמרים 1-200 / 7. תיקון קוים
הרב ברוך אשלג (1991-1907)

7. תיקון קוים

תיקון קוים. ענין קו ימין, הוא בחינת לובן דאבא, היינו על ידי הופעת אור החכמה לתוך הש"ך נצוצין, אזי המלכות דכל מלך יורדת חזרה למקומה, מטעם שיש צמצום על בחינת עוביות, ובזמן שהעוביות אינו ראוי, אזי היא מוכרחה לרדת.

ואפשר לפרש איך שעל ידי זה, שאור החכמה מוריד הבחינת עוביות, זאת אומרת, שהאדם מרגיש שאין דבר יותר מאוס מלעבוד עבור עצמו. אבל מכל מקום אין לו עדיין כח לעבוד עבור הזולת, היינו להשפיע, ולכן לקו שמאל אנו צריכים, וזהו בחינת אודם דאמא.

ולכן עצמות הספירות נמשכת מקו ימין, בדומה לאדם שיש לו ה' חושים, ראיה, שמיעה, ריח, דיבור ומישוש. ובכדי שהם יופעלו, לאיזו מטרה אנו צריכים. לכן בזמן שמופיע את הלובן דאבא, שאז הוא רואה, שאין כדאי לעבוד עם "ראיה, שמיעה, ריח, דיבור" לטובת עצמו. אם כן הוא יושב בטל וכישן דמי, שאין החושים שלו פועלים, משום שאין להם חומר דלק. ולעבוד עם החושים להשפיע, עוד לא השיג את הידיעה הזו, שזו גם כן מטרה.

ובכדי להשיג כח להשפיע, הוא מוכרח לקבל מקו שמאל, הנקרא אודם דאמא, שהיא בחינת מלכות הממותקת בבינה, היינו שהרצון לקבל שלו יסכים לעבודת השפעה, שהיא בחינת בינה. ואחר כך שכבר יש לו חמרי דלק מבחינת השפעה, וכשהוא עושה זווג על בחינת זו, היינו כשעושה מעשים על בחינת הנ"ל, אז יקויים "וברכתיך בכל אשר תעשה". זאת אומרת, שהאור העליון מתיחד על בחינת זו, שזה נקרא קו האמצעי. היינו שהאור שורה על יחוד של ב' קווים ימין ושמאל. וזו כבר בחינת שלימות.

חזרה לראש הדף
Site location tree