אתה נמצא כאן: קבלה לעם / ספריית כתבי מקובלים / הרב ברוך שלום אשלג / כתבי רב"ש / דרגות הסולם / מאמרים 1-200 / 35. ומצא חן ושכל טוב
הרב ברוך אשלג (1991-1907)

35. ומצא חן ושכל טוב

"ומצא חן ושכל טוב בעיני אלקים ואדם" (משלי ג'). ויש להבין מהו ענין למצוא חן בעיני ה', היינו לעשות מעשים, שעל ידי המעשים יוכשרו מעשי אדם בעיני ה'. איך אדם שהוא בעל חסרון יכול לעשות מעשים שלמים. לכן אנו מבקשים לנשיאת חן. וענין חן כמו שאמרו חז"ל "כיצד מרקדין לפני הכלה, בית הלל אומרים... לא כחל ולא שרק ולא פירכוס ויעלת חן" (כתובות טז:), או כמו שאמרו חז"ל אצל אסתר "אסתר, ירקרוקת היתה" (מגילה טו.), "ותהי אסתר נושאת חן בעיני כל רואיה".

נמצא, זה שאנו מבקשים למצוא חן, הוא משום שמבחינת המעשים אין לנו לומר, שנוכל לעשות מעשים שלמים, לכן מבקשים למצוא חן.

חזרה לראש הדף
Site location tree