אתה נמצא כאן: קבלה לעם / ספריית כתבי מקובלים / הרב ברוך שלום אשלג / כתבי רב"ש / דרגות הסולם / מאמרים 1-200 / 39. כל שרוח הבריות נוחה הימנו (א')
הרב ברוך אשלג (1991-1907)

39. כל שרוח הבריות נוחה הימנו (א')

"כל שרוח הבריות נוח הימנו". והקשה, הלא מצינו אצל הגדולים המפורסמים ביותר שהיתה להם מחלוקת, אם כן אין רוח הבריות נוח הימנו. ותירץ, שלא אמרו, כל שהבריות, אלא "רוח הבריות", שהכוונה, שרק הגופים הם במחלוקות, זאת אומרת שכל אחד משמש עם הרצון לקבל. מה שאין כן הרוח של הבריות, הוא כבר רוחניות. ונוח הימנו, שהצדיק ממשיך השפע, הוא ממשיך עבור כל הדור, ורק שעדיין לא הלביש את הרוח שלהם, לכן עוד לא יכולים להשיג ולהרגיש את השפע שהצדיק ממשיך.

חזרה לראש הדף
Site location tree