אתה נמצא כאן: קבלה לעם / ספריית כתבי מקובלים / הרב ברוך שלום אשלג / כתבי רב"ש / דרגות הסולם / מאמרים 1-200 / 43. בחינת אשה ובנים בתורה
הרב ברוך אשלג (1991-1907)

43. בחינת אשה ובנים בתורה

אין אשה אלא ליופי, אין אשה אלא לבנים, אין אשה אלא לתכשיטי אשה. ופרש רש"י, שיקנו לה תכשיטין להתנאות בהן (כתובות דף נט:).

ימים טובים מרמז על עליות העולמות, שכל אחד ואחד עולה בדרגה, ועולה קצת למעלה מהמצב שבו הוא נמצא. זהו הזמן שכל אחד ואחד בודק לעצמו את הסיבה, שבשבילה הוא מקבל על עצמו מלכות שמים, הנקראת "אשה".

ומביא כאן ג' גורמים, כלומר שיש להבחין בג' סיבות שהן גורמות לו לקבל על עצמו עול מלכות שמים:

א) יופי. שיופי, אמר זצ"ל, הוא בחינת חכמה, כלומר שעל ידי זה שיקבל על עצמו מלכות שמים, הוא יזכה אחר כך למאור תורה. נמצא שהאור תורה, המכונה חכמה או יופי, זהו הגורם שיקבל עליו עול מלכות שמים.

ב) לבנים. כלומר שהוא מקבל עול מלכות שמים, כדי שיזכה לפריה ורביה בתורה. וזה גם כן נקרא"יחוס", כלומר שבזמן שלומד תורה הוא רוצה ליחס התורה להבורא. וזה נקרא יחוס,שפירושו, שעל ידי עול מלכות שמים יהיה כח בידו ליחס התורה להבורא. היינו שבזמן לימוד התורה יהיה לו הכח, שהתורה היא שמותיו של הקדוש ברוך הוא.

לפי זה יש לפרש, "אין אשה אלא לבנים", כי על ידי מלכות שמים יהיה לו כח להבין, שנקרא בנים, שהתורה היא שמותיו של הקדוש ברוך הוא. מה שאין כן כשחסר מלכות שמים, אי אפשר לכוון בעת לימוד התורה, שהתורה היא שמותיו של הקדוש ברוך הוא.

ג) לתכשיטי אשה. כמו שפרש רש"י, שיקנו לה תכשיטין להתנאות בהן. כאן משמע, שהאדם צריך לתורה ומצוות, בכדי שמלכות שמים תהיה אצלו לכבוד, שתורה ומצוות נקרא "תכשיטי כלה", שעל ידם רואים שהכלה היא יפה (ויש להבין מהו ההבדל מ"תנו עיניכם ביופי").

חזרה לראש הדף
Site location tree