אתה נמצא כאן: קבלה לעם / ספריית כתבי מקובלים / הרב ברוך שלום אשלג / כתבי רב"ש / דרגות הסולם / מאמרים 1-200 / 45. בניהם של תלמידי חכמים
הרב ברוך אשלג (1991-1907)

45. בניהם של תלמידי חכמים

אמרו חז"ל "מפני מה בניהם של תלמידי חכמים אינם תלמידי חכמים, מפני שלא ברכו בתורה תחילה" (נדרים פא). תלמיד חכם נקרא מי שלומד תורה. "בניהם" נקרא מה שנולד לו אחר הלימוד. ושלא ברכו בתורה תחלה, היינו שלא נותן תודה תחילה, היינו מטרם שהתחיל ללמוד, לא נתן תודה על זה, שנתנו לו רצון ללמוד, שכבר על זה צריכים לתת תודה. שעל ידי זה כשלומד ומבין משהו, כבר נותן תודה יותר גדולה. מה שאין כן אם הוא לא נותן תודה, על זה שנתנו לו רצון לבוא לבית הכנסת, נמצא שלא מחשיב את כל הענין.

חזרה לראש הדף
Site location tree