אתה נמצא כאן: קבלה לעם / ספריית כתבי מקובלים / הרב ברוך שלום אשלג / כתבי רב"ש / דרגות הסולם / מאמרים 1-200 / 48. ימין, שלמות ואמת
הרב ברוך אשלג (1991-1907)

48. ימין, שלמות ואמת

אם האדם מאמין בגדלות וחשיבות הקדוש ברוך הוא, ומאמין, שבזה שמקיים מצוותיו יתברך יש הנאה להבורא, כי הוא משמש אותו. וזה נוהג בזמן שהאדם מרגיש, שהוא כלפי הבורא כמו קטן לגבי גדול הדור. מפני שיש חוק בטבע שקטן מתבטל לגבי הגדול, אז אפילו שרות קטן ביותר שעושה לה', ומאמין שהכל בא מהקדוש ברוך הוא, שהכל הוא בהשגחה עליונה, נמצא שמח ושבע רצון בזה שאפילו לזמן הקטן ביותר יש האפשרות לשמש את המלך. וזה נקרא ימין, שלימות ואמת.

חזרה לראש הדף
Site location tree