אתה נמצא כאן: קבלה לעם / ספריית כתבי מקובלים / הרב ברוך שלום אשלג / כתבי רב"ש / דרגות הסולם / מאמרים 1-200 / 50. הרגשת הזמנים באדם
הרב ברוך אשלג (1991-1907)

50. הרגשת הזמנים באדם

כשאדם נהנה מאיזה דבר זה נמשך מבחינת אור פנימי, שהאור מאיר בכלי. כשהאדם נהנה מהעבר, האדם נהנה מהרשימות שנשאר מהאור פנימי. וכשהאדם נהנה ממה שמאיר לו, שהוא עומד לקבל בעתיד, זה נמשך מאור מקיף.

נמצא שאלו ג' דברים, מדברים מהרגשת הנאה באדם בהווה, באלו ג' כלים, הנקראים עבר, הווה ועתיד. ואין העבר יכול להיות רק שהאורהפנימי קודם, שנקרא הווה. ואחר כך יש עבר, ואחר כך באים להנות מהעתיד. נמצא אור המאיר בהווה נמשך מאור פנימי, ואור מעבר הוא נקרא על רשימות שנשאר מהעבר. והאור העתיד, נקרא מקיף ונקרא אור הבטחון, כלומר כמה שמאיר לו הבטחון שיש, בשיעור זה הוא יכול להנות. ואור מקיף נקרא אור של גמר התיקון.

חזרה לראש הדף
Site location tree