אתה נמצא כאן: קבלה לעם / ספריית כתבי מקובלים / הרב ברוך שלום אשלג / כתבי רב"ש / דרגות הסולם / מאמרים 1-200 / 51. בחינת שבת
הרב ברוך אשלג (1991-1907)

51. בחינת שבת

תוספת שבת - בדבר טוב מוסיפים מלפניו ומאחריו. מה שאין כן בדבר רע, מסתפקים כמו שהוא, היינו אין נותנים הוספות, אלא שבוחרים את הרע במיעוטו.

והיות ששבת הוא דבר טוב, לכן יש תוספת שבת מלפניו ומלאחריו. ומהו הטוב של שבת, אמר הכתוב "טוב להודות לה'". אם אדם יכול לתת תודה לה', נקרא זה שבת. ולפי זה, אם באמצע השבוע האדם יכול לתת תודה לה', אז האדם בבחינת שבת, כמו שאמרו חז"ל "תלמיד חכם הוא בחינת שבת". זאת אומרת אם הוא יכול לתת תודה לה', זה נקרא בחינת שבת.

חזרה לראש הדף
Site location tree