אתה נמצא כאן: קבלה לעם / ספריית כתבי מקובלים / הרב ברוך שלום אשלג / כתבי רב"ש / דרגות הסולם / מאמרים 1-200 / 55. שמחם בבנין שלם (א')
הרב ברוך אשלג (1991-1907)

55. שמחם בבנין שלם (א')

"שמחם בבנין שלם", ויש להבין, מהו הפירוש בנין שאינו שלם. הלא בנין שאינו שלם אינו ראוי לכלום.

ויש לפרש, בזמן דקדושה הוא בנין שאדם בונה בלבו מקום להשרות שם קדושה. כי יש בלב האדם ב' כוחות,דיצר הטוב ודיצר הרע. ובנין שאינו שלם, הכוונה שהוא יכול להיות עובד ה' רק ביצר הטוב, שהוא בחינת כלים דהשפעה. ובנין שלם נקרא שיכול לעבוד את העבודת ה' גם ביצר הרע, כמו שדרשו חז"ל "בכל לבבך - בשני יצריך" (ברכות נד.).

חזרה לראש הדף
Site location tree