אתה נמצא כאן: קבלה לעם / ספריית כתבי מקובלים / הרב ברוך שלום אשלג / כתבי רב"ש / דרגות הסולם / מאמרים 1-200 / 70. הבדל בין קדושה לסטרא אחרא
הרב ברוך אשלג (1991-1907)

70. הבדל בין קדושה לסטרא אחרא

ההבדל בין הרצון לקבל, הנמצא בקדושה, לרצון לקבל, הנמצא בסטרא אחרא - שבקדושה לא משתמשים רק בחלק הרצון שיכולים לכוון עליו בעל מנת להשפיע. ואילו החלק בעל מנת לקבל לא נמצא בקדושה. וממילא אי אפשר לומר שהרצון לקבל בעל מנת לקבל יתוקן, הלא אין לו שום מגע עם הקדושה. ואיך יכולים לתקן דבר שאינו בנמצא אצלו.

ובסטרא אחרא, שם ישנו הרצון לקבל בעל מנת לקבל. אבל איך יכולים לתקן, הלא אין שום אור דקדושה יכול להגיע שמה, כי הכלים נתרחקו מהשפע ונבחנים לחלל הפנוי מאור השפע. ואיך יכולים לתקן, הלא לתקן את הכלים האלו צריך אור ושפע, כי האורות מתקנים את הכלים, וכאן שאין להם אור, מי יתקנם.

אי לזאת נברא אדם, שעד י"ג שנים הוא קונה כלים דקבלה, שהם בעל מנת לקבל. אבל כשעוד אין לו אור, הוא קונה כלים, שמפרידים אותו מהקדושה. ואחר י"ג שנים, שמתחיל לעבוד עם הנקודה שבלב ומקיים תורה ומצוות על הכונה דעל מנתלהשפיע, הוא זוכה לאיזו מדרגה דקדושה. ואז הוא יכול להתחיל לתקן את הכלים, שרכש מהסטרא אחרא.

חזרה לראש הדף
Site location tree