אתה נמצא כאן: קבלה לעם / ספריית כתבי מקובלים / הרב ברוך שלום אשלג / כתבי רב"ש / דרגות הסולם / מאמרים 1-200 / 72. הסתר ונגלה בהשגחתו יתברך
הרב ברוך אשלג (1991-1907)

72. הסתר ונגלה בהשגחתו יתברך

בכללות העולם השגחתו הוא בהסתר מהכלל. כלומר, שאין העולם מאמינים, שיש השגחה על העולם, אלא חושבים שהכל הולך בלי שום מנהיג, חס ושלום.

לכן הבורא מנהיג את העולם בשכר ועונש המגולה. כלומר שהנבראים מוכרחים לשמור את חוקי אלקים, הנקראים טבע, אחרת הם נענשים תיכף על המקום. וזה נקרא "שכר ועונש המגולה".

לדוגמא, הבורא ברא את הנבראים שיהיו ממוזגים מארבעה יסודות, אויר, רוח, מים ועפר. וכולם צריכים להיות מיזוג. ואם האדם עובר על חוקי הטבע ומוסיף, לדוגמא, בחינת חום יותר משהבורא קובע, היינו שנכנס למקום החם ביותר, אז האדם מקבל עונש, מפני שעבר על חוקי הטבע, ומשלם בחיים שלו, שהאדם מת מרוב חום. או להיפך, האדם נכנס למקום הקר יותר ממה שנקבע מהטבע, אזהעונש שלו הוא משלם עם החיים שלו ומת מקפאון. נמצא שהשכר ועונש מגולה.

אבל הוא יתברך עדיין מכוסה, שאין הם אומרים שיש מנהיג, כלומר שהם אומרים, שהטבע אינו אלקיםוסתם כח בלי הנהגה. לכן יוצא שבעולם הגשמי הוא יתברך עצמו בהסתר, ושכר ועונש מגולה בעולם הזה תיכף על המקום, בלי שום רחמנות. אלא מי שעובר על חוקי הטבע, הוא מקבל העונש על המקום. וכן השכר, כששומר על חוקי הטבע, הוא מקבל על המקום.

חזרה לראש הדף
Site location tree