אתה נמצא כאן: קבלה לעם / ספריית כתבי מקובלים / הרב ברוך שלום אשלג / כתבי רב"ש / דרגות הסולם / מאמרים 1-200 / 74. אבא ואמא
הרב ברוך אשלג (1991-1907)

74. אבא ואמא

"אבא נותן הלובן", הזכר מוריד הכלי קבלה דבחינה ד', הנקרא אהבה עצמית. "אמא נותנת האודם", הנקבה נותנת כלים, אבל הם כלים דהשפעה.
נמצא שאי אפשר להשיג כלים דהשפעה, מטרם שמחליטים שכלים דקבלה אינם ראויים לשימוש. כלומר שאי אפשר להשיג כלים דהשפעה, שהיא אהבת ה', מטרם שיודעים שאהבה עצמית היא דבר פסול, שאסור להשתמש עם כלים אלה.
מה שאין כן סדר העבודה של הכלל, שנוסף לאהבה עצמית רוצים להוסיף גם כן אהבת ה'. שאין ב' דברים אלו יכולים להיות בנושא אחד, ולכן מוכרחים להשאר באהבה עצמית, ולאהבת ה' לא מגיעים, אלא שזהו בעולה ויורד.

חזרה לראש הדף
Site location tree