אתה נמצא כאן: קבלה לעם / ספריית כתבי מקובלים / הרב ברוך שלום אשלג / כתבי רב"ש / דרגות הסולם / מאמרים 1-200 / 78. מלחמת היצר
הרב ברוך אשלג (1991-1907)

78. מלחמת היצר

מלחמת היצר היא בפנימיות וחיצוניות, כמו שאנו רואים במלחמת אגרופים, שכל אחד רוצה שהשני יכנע לפניו, היינו שלא רוצה להרוג את השני. ואז המלחמה היא בלי לבושים, אלא מלחמת כח, למי שיש יותר כח הוא מכניע את השני.

לזאת גם במלחמת היצר אין צריך להרוג אותו, אלא כמו שאמרו חז"ל "אל יתפלל אדם שהרשעים ימותו, אלא שיעשו תשובה" (ברכות י'), היינו שיהיה נכנע תחת שליטת יצר הטוב.

חזרה לראש הדף
Site location tree