אתה נמצא כאן: קבלה לעם / ספריית כתבי מקובלים / הרב ברוך שלום אשלג / כתבי רב"ש / דרגות הסולם / מאמרים 1-200 / 79. מהו יפת תואר בעבודה
הרב ברוך אשלג (1991-1907)

79. מהו יפת תואר בעבודה

הנה הנשמה שהיא חלק אלוק ממעל, היא בשביה בין העמים. פירוש, כי כל אדם הוא עולם קטן ונכלל מע' אומות העולם. וכולם שולטים על נשמתו, שהיא נקראת,נקודה שבלב. ולכן "כי תצא" - למלחמת הרשות, ששם מקום לגלות את הכוונה בעל מנת להשפיע, שעל ידי המלחמה מתגלית הנקודה שבלב.

וזה שכתוב "ונתנו ה' אלקיך בידיך ושבית שביו". היינו הנקודה שהיתה שבויה בין אומות העולם, שתתגבר על אומות העולם ותוציא אותה לחירות. וצריכים לעשות לה תיקונים המבוארים,לפני שתיקח אותה בעל מנת להשפיע, אחרת היא חוזרת לשביה בין האומות, כלומר היא מסתלקת. שזהנבחן שהגוים שולטים עליה, על בת ישראל. שפירושו שלא רואים את יופי, אלא להיפך, רואים שהיופי נמצא בגוים. היינו שאם האדם עני בדעת דקדושה, זה מכסה על בת ישראל, היינו נשמת ישראל.

חזרה לראש הדף
Site location tree