אתה נמצא כאן: קבלה לעם / ספריית כתבי מקובלים / הרב ברוך שלום אשלג / כתבי רב"ש / דרגות הסולם / מאמרים 1-200 / 81. בעל כורחך אתה חי, בעל כורחך אתה מת
הרב ברוך אשלג (1991-1907)

81. בעל כורחך אתה חי, בעל כורחך אתה מת

"בעל כורחך אתה חי", אם האדם לא רוצה לקבל חיים עבור עצמו, אז הוא חי.

"בעל כורחך אתה מת". אם אין האדם רוצה למות, היינו על דרך שאמרו חז"ל "רשעים בחייהם קרויין מתים", אזי כל כמה שהוא לא רוצה להיות רשע, אז הוא מת. היינו שבא לידי הכרת הרע, שנקרא "מת". אחרת הוא נמצאבהחיים של הרשעים.

חזרה לראש הדף
Site location tree