אתה נמצא כאן: קבלה לעם / ספריית כתבי מקובלים / הרב ברוך שלום אשלג / כתבי רב"ש / דרגות הסולם / מאמרים 1-200 / 82. סוס לרכב עליו
הרב ברוך אשלג (1991-1907)

82. סוס לרכב עליו

האבות הן הן המרכבה, כמו שכתוב "ויעל ה' מעל אברהם". הסוס חשוב זה שבעל הבית נותן לו כל הצרכים בגלל שאוהב אותו, כמו הבנים שלו. ומדוע הבנים הם בבית והוא בארווה, משום שהוא ילכלך הבית, לכן בעל הבית שם אותו מחוץ לבית, במקום המיוחד לו.

ואמנם זה שבעל הבית נותן הצרכים לסוס, אינו מחמת אהבה, אלא בכדי שהסוס ישמש אותו,אחרת לא היה שם לבו לסוס.

והנמשל, האדם בזמן שהוא מרגיש שהוא בעל הבית על הגוף, הוא אומר לגוף, "מה שאני נותן לך את כל מחסורך, איננו בשביל שאני אוהב אותך, אלא אני נותן לך הכל, בכדי שתוכל לשמש להבורא. וכל מה שאתה מקבל, זה רק בשיעור שאני יכול לכוון שתצא מזה תועלת להבורא, אחרת לא הייתי מקבל שום דבר בשבילך".

וזהו ענין המסך והאור חוזר שמקבלים את כל הנאות בשיעור שתהיה מזה לתועלת הבורא, שזה נקרא בעל מנת להשפיע.

חזרה לראש הדף
Site location tree