אתה נמצא כאן: קבלה לעם / ספריית כתבי מקובלים / הרב ברוך שלום אשלג / כתבי רב"ש / דרגות הסולם / מאמרים 1-200 / 85. קיום תורה רק בארץ ישראל
הרב ברוך אשלג (1991-1907)

85. קיום תורה רק בארץ ישראל

אין התורה כולה מתקיימת אלא בארץ ישראל (זהר, ריש האזינו). יש בחינת מדבר, ישוב, עולם, ארץ ישראל. פירוש, כל המצוות יכולים לקיים אפילו שנמצא בחוץ לארץ, כלומר אפילו שעדיין לא נכנס לקדושת ארץ ישראל, הנקרא בחינת מלכות שמים. אבל מצוות יראה ואהבה אי אפשר לקיים בחוץ לארץ, כי מטרם שיש לו מלכות שמים הוא יכול לקיים רק על דרך הכפיה, ולא מאהבה ורצון.

חזרה לראש הדף
Site location tree