אתה נמצא כאן: קבלה לעם / ספריית כתבי מקובלים / הרב ברוך שלום אשלג / כתבי רב"ש / דרגות הסולם / מאמרים 1-200 / 88. מלחמה בעמלק
הרב ברוך אשלג (1991-1907)

88. מלחמה בעמלק

"והיה כאשר ירים משה ידו וגבר ישראל". ושאלו "וכי ידיו של משה עושות מלחמה". והתשובה - "בזמן שישראל מסתכלין כלפי מעלה, מתגברין" (ראש השנה כט.).

פירוש מסתכלים כלפי מעלה, היינו להשפיע, שענין הסתכלות פירושו שמסתכל על הדבר שזה בסדר, היינו כמו שכתוב אצל יוסף ובנימין "ואשימה עיני", היינו להשגיח עליו ולהטיב לו. כמו שכתב הרמב"ן שם, שמסתכלים לשמים, שרוצים להנות לשמים, הנקרא על מנת להשפיע, שפירושו "זה קם". היינו אם הכל לטובת ה', ממילא עמלק, שהוא הרצון לקבל, נופל, כשמסתכלים כלפי מעלה, ומשעבדים את לבם לאביהם שבשמים.

חזרה לראש הדף
Site location tree