אתה נמצא כאן: קבלה לעם / ספריית כתבי מקובלים / הרב ברוך שלום אשלג / כתבי רב"ש / דרגות הסולם / מאמרים 1-200 / 98. תיקון חצות
הרב ברוך אשלג (1991-1907)

98. תיקון חצות

חצות נקרא "מחצה על מחצה", היינו באמצע לילה. לילה נקרא חושך. ובאמצע חושך, הנקרא מחצה על מחצה, חצי טוב וחצי רע, היינו שקצת מאיר לו אור הקדושה וקצת הוא מרגיש שנמצא בחושך, אז הזמן שיתאבל על חורבן בית המקדשבכלל.

ובפרט, כי לבו של אדם נקרא בית, כמו שכתוב, "ג' דברים מרחיבים את דעתו של אדם, אשה נאה, דירה נאה, וכלים נאים" (ברכות נז:). ומפרש הזהר הקדוש "אשה נאה דא נשמתא, דירה נאה דא ליבא", שהלב של אדם הוא הבית שבו האדם גר, שצריך להיות בית דקדושה, שהוא להשפיע לה'. וזה נחרב, ובמקומו בא בנין של אהבה עצמית.

חזרה לראש הדף
Site location tree