אתה נמצא כאן: קבלה לעם / ספריית כתבי מקובלים / הרב ברוך שלום אשלג / כתבי רב"ש / דרגות הסולם / מאמרים 1-200 / 99. שלמות וחסרון (א')
הרב ברוך אשלג (1991-1907)

99. שלמות וחסרון (א')

במקום חסרון יש אחיזה להסטרא אחרא. לכן בזמן הבקורת, שאז האדם נמצא בחסרון, יש שם אחיזה לסטרא אחרא. ואז האדם, אף על פי שלא מרגיש, מכל מקום הוא נמצא בפרודא.

מה שאין כן בקו ימין, שהאדם נמצא במצב של שלימות, אין שום אחיזה להסטרא אחרא, והאדם נמצא אז בקדושה, אלא שהיא מדרגה קטנה, אבל מכל מקום זוהי קדושה. מה שאין כן בקו שמאל נמצא בחסרון ובפרודא.

חזרה לראש הדף
Site location tree