אתה נמצא כאן: קבלה לעם / ספריית כתבי מקובלים / הרב ברוך שלום אשלג / כתבי רב"ש / דרגות הסולם / מאמרים 1-200 / 102. מעשים טובים נקראים בנים
הרב ברוך אשלג (1991-1907)

102. מעשים טובים נקראים בנים

מעשים טובים נקראים בנים. ובנים גם כן נקראים, הבנה וידיעה. ואבות נקראים הסיבות, שמולידים את ההבנה. לכן כשעוסקים בתורה, רוצים שעל ידי התורה ומצוות שעוסקים, יהיו הבנה וידיעה.

... מה שאם כן צדיקים ... הבנים של ... מעשים טובים, כמו שפירש רש"י, "ללמדך, שעיקר תולדותיהם של צדיקים מעשים טובים".

חזרה לראש הדף
Site location tree