אתה נמצא כאן: קבלה לעם / ספריית כתבי מקובלים / הרב ברוך שלום אשלג / כתבי רב"ש / דרגות הסולם / מאמרים 1-200 / 107. את גולן בבשן
הרב ברוך אשלג (1991-1907)

107. את גולן בבשן

א' אדר תש"ז

"בשן" הוא לשון בושה, "גולן" לשון גאולה, פירוש שעל ידי הבושה נגאלין.

"חרמון ותבור ירננו". תבור מלשון בתר, שהוא סוד "הרי בתר" (שיר השירים ב'). הרים נקראים הרהורים, היינו מחשבות שבאות לאדם. "בתר" מלשון "ויבתר אותם בתווך" (לך לך). שעל ידי ההרהורים, נחתכים לשנים, היינו הראש מן הצואר, שאז הגוף מאבד את החיים שלו.

חזרה לראש הדף
Site location tree