אתה נמצא כאן: קבלה לעם / ספריית כתבי מקובלים / הרב ברוך שלום אשלג / כתבי רב"ש / דרגות הסולם / מאמרים 1-200 / 112. השבת הגזל
הרב ברוך אשלג (1991-1907)

112. השבת הגזל

"והשיב את הגזילה אשר גזל". גזילה יקרא אשר הוא מקבל בכח, אף על פי שהנותן לא רוצה. העליון רוצה שהתחתון יקבל רק בזמן שמשלם תמורה, היינו על מנת שהמוכר יהנה. בגשמיות הוא נותן לו כסף, וברוחניות תמורה נקרא בעל מנת להשפיע. וזהו, והשיב, היינו את כל מה שקיבל בעל מנת לקבל, שיתקנו בעל מנת להשפיע.

חזרה לראש הדף
Site location tree