אתה נמצא כאן: קבלה לעם / ספריית כתבי מקובלים / הרב ברוך שלום אשלג / כתבי רב"ש / דרגות הסולם / מאמרים 1-200 / 114. ג' שותפים
הרב ברוך אשלג (1991-1907)

114. ג' שותפים

"ג' שותפים באדם: הקדוש ברוך הוא, אביו ואמו" (קידושין ל:). ימין נקרא אבא, שנותן הלובן. האדם צריך לתת אתערותא דלתתא, כי זהו הכלי, היינו החסרון, וזהו "כיתרון האור מן החושך". ואמא נותנת האודם, היינו שמאל, היינו אור אדם, שרואים שלא יכולים ללכת בדרך הזאת. וזה נקרא "שמאל דוחה", היינו שרואה שהוא נדחה מדרך להגיע לה'. מה שאין כן, "ימין מקרבת", שהוא מאמין שכן הוא יכול ללכת, וכמה שיש לו אחיזה בקדושה, הוא שבע רצון ונותן תודה לה'. וכשיש לו ימין ושמאל, והוא רואה את המרחק שבשניהם, אז הוא בא לידי עצם, שהוא רק בא לטהר, אולם אינו יכול, אז הקדוש ברוך הוא נותן את הנשמה. ואז הוא מגיע לדרגת אדם.

חזרה לראש הדף
Site location tree