אתה נמצא כאן: קבלה לעם / ספריית כתבי מקובלים / הרב ברוך שלום אשלג / כתבי רב"ש / דרגות הסולם / מאמרים 1-200 / 126. ביקור חולים
הרב ברוך אשלג (1991-1907)

126. ביקור חולים

ה' הוא למעלה מראשו של חולה.

"חולה" נקרא שחש בראשו, היינו מחשבות זרות, וחש במעיו, היינו בכלי קבלה.

ואת הידיעה הזאת, שהוא חולה, נותן ה'.

חזרה לראש הדף
Site location tree