אתה נמצא כאן: קבלה לעם / ספריית כתבי מקובלים / הרב ברוך שלום אשלג / כתבי רב"ש / דרגות הסולם / מאמרים 1-200 / 130. עדות ה'
הרב ברוך אשלג (1991-1907)

130. עדות ה'

"עדות ה' נאמנהמחכימת פתי". אם האדם יודע שהוא פתי, אז התורה מחכימה אותו. פירוש "תורת ה' תמימה", יש לפעמים שאדם לומד תורה, אבל האם הכוונה שזוהי תורת ה', היינו שכל התורה כולה הם שמותיו יתברך. ויש תורת ה', היינו שכל התורה אינה מדברת אלא מבחינת שמותיו הקדושים. היות שיש בתורה בחינת פרד"ס, שהכל ניתן מפי ה' על ידי משה. אבל הג' בחינות שהן פר"ד, הלבושים שלו, הם מדברים של בני אדם, היינו מה האדם צריך לקיימם.

אבל "סוד" נקרא מה שה' צריך לגלות, שזה נקרא בחינת "מגלין לו רזי תורה", שהם מדברים רק משמות הקדושים. וכשאדם רוצה לזכות ל"תורת ה' תמימה", היינו שהיא כוללת פרד"ס, וכשהוא מרגיש שהוא בבחינת פתי, לכן באה התשובה, "עדות ה'". כלומר, העדות, שה' מעיד עליו שיש לו תורת ה' תמימה, הוא אם זכה ל"מחכימת פתי". זאת אומרת במה שהיה מקודם בבחינת פתי, הוא זוכה אחר כך לבחינת חכמה.

ופירוש אמיתי של פתי, אמר אאמו"ר זצ"ל כמו שאמרו חז"ל, "מי פתי יסור הנה - זה משה", שהכוונה על האמונה. כלומר מי שהולך על דרך האמונה, הוא נקרא "פתי", שזה נקרא שהולך על דרך לשמה, אז מגלים לו רזי תורה.

חזרה לראש הדף
Site location tree