אתה נמצא כאן: קבלה לעם / ספריית כתבי מקובלים / הרב ברוך שלום אשלג / כתבי רב"ש / דרגות הסולם / מאמרים 1-200 / 132. עליון ותחתון
הרב ברוך אשלג (1991-1907)

132. עליון ותחתון

כלים של קונה וכלים של מקנה. העליון הוא המקנה והתחתון הוא הקונה. המסך של התחתון שיש לו בעיניים, הנקרא "סתימת עינים", הוא רואה שגם לעליון אין יותר מגלגלתא ועינים. נמצא, שהמסך דתחתון מכסה על העליון. ובזמן שהעליון נותן את המסך,שמכסה את העליון לתחתון, היינו שמסיר מעצמו את המסך, ומשאירו אצל התחתון, נמצא על ידי זה התחתון קונה גדלות.

נמצא, שהמסך וההסתר של העליון, שעזב זה אצל התחתון, אז התחתון רואה, שאין שום הסתרה על העליון. ושואל, מי היה עושה מקודם את ההסתרה - רק העליון בעצמו. וזה נקרא שהעליון נותן את המסך לתחתון. וזה הוא רואה עכשיו, בזמן שהעליון מסיר מעצמו את ההסתר חשיבותו.

חזרה לראש הדף
Site location tree