אתה נמצא כאן: קבלה לעם / ספריית כתבי מקובלים / הרב ברוך שלום אשלג / כתבי רב"ש / דרגות הסולם / מאמרים 1-200 / 134. בג"ר אין תשובה מועילה
הרב ברוך אשלג (1991-1907)

134. בג"ר אין תשובה מועילה

כשהאור מאיר בכלים, אין הבדל בין אור לכלי, אלא כשהאור מסתלק אז ניכר ההיכר.

לכן כשזוכין לתשובה מאהבה, הזדונות נעשו לזכיות, מטעם שאור העליון מאיר לכל הכלים, היינו לכל המעשים שעברו. נמצא שכל המעשים נעשים כלים להאור, אם כן אפילו הזדונות נעשו לזכיות, היינו לכלים לקבל אור העליון. כי עיקר הזדונות באים רק מכלי קבלה בעל מנת לקבל, וכשעושים תשובה, היינו שמתקנים אותם בעל מנת להשפיע, נמצא שנעשו כלים להשראת השפע.

ולפי זה קשה מה שאמרו חז"ל בכמה מקומות ד"אין תשובה מועלת". והלא יש כלל אין לך דבר שעומד בפני התשובה. ובכל מקום שחז"ל אמרו, "אין תשובה מועלת", פירושה במקום שהוא אינו יכול לעשות תשובה, שיכול לקבל בעל מנת להשפיע רק בו"ק דחכמה. מה שאין כן בג"ר אין מועילה תשובה, היינו שאינו יכול לקבל בעל מנת להשפיע, מפני שהג"ר לא יכול להאיר לפני גמר התיקון.

חזרה לראש הדף
Site location tree