אתה נמצא כאן: קבלה לעם / ספריית כתבי מקובלים / הרב ברוך שלום אשלג / כתבי רב"ש / דרגות הסולם / מאמרים 1-200 / 141. אין רוח חכמים נוחה הימנו
הרב ברוך אשלג (1991-1907)

141. אין רוח חכמים נוחה הימנו

הנה רוח, נקרא רוח חכמים, המאיר בכלים דלמעלה מהדעת, הנקרא חסדים. לכן בזמן שהאדם צריך לקבל את רוח חכמים, אינה נוחה הימנו. כלומר זהו לא לפי רוחם, והם רוצים לקבל בחינת חכמים, ולא רוח חכמים, שהכוונה שרוצים לקבל בתוך הדעת. אבל לקבל את רוח חכמים, שהחכמה תתלבש בחסדים, שזה נקרא רוח חכמים, אינם סובלים. זה נקרא "אין רוח חכמים נוחה הימנו".

הגם לפי הפשט "אין רוח חכמים נוחה הימנו" משמעשזה דבר לא טוב, משום שהחכמים אומרים שזה לא בסדר, אבל בדרך העבודה יכולים לפרש, ש"רוח חכמים נוחה הימנו" זהו למעלה מהדעת. מה שאין כן אינה נוחה, זהו באנשים שרוצים לקבל הכל בתוך הדעת.

חזרה לראש הדף
Site location tree