אתה נמצא כאן: קבלה לעם / ספריית כתבי מקובלים / הרב ברוך שלום אשלג / כתבי רב"ש / דרגות הסולם / מאמרים 1-200 / 149. ארץ זה מלכות שמים
הרב ברוך אשלג (1991-1907)

149. ארץ זה מלכות שמים

"וגם הקמותי בריתי איתם לתת להם ארץ כנען". משום שנימולו לכן ירשו ארץ, כמו שכתוב "ועמך כולם צדיקים לעולם ירשו ארץ" (זהר וארא דף ו' אות כ').

ויש לשאול, מה השייכות של מילה לארץ. כמו שכתוב, בשביל מילה, כלומר היות שנמול, לכן ירשו ארץ.

והענין הוא, שארץ נקרא מלכות שמים, שהיא בחינת השראת השכינה, לכן מי ששם, כלומר שזרק מעצמו את הערלה, הנקרא שלוש קליפות הטמאות, הנמשכות מהרצון לקבל, וקיבל על עצמו את הצמצום, שלא להשתמש עם הכלי קבלה, הוא ראוי להשראת השכינה, הנקראת "ארץ ישראל", היינו "ארץ דקדושה".

ויש ג' בחינות בפגישת "המנוול הזה": משכהו לבית המדרש, לקרוא קריאת שמע, ויזכיר לו יום המיתה.

חזרה לראש הדף
Site location tree