אתה נמצא כאן: קבלה לעם / ספריית כתבי מקובלים / הרב ברוך שלום אשלג / כתבי רב"ש / דרגות הסולם / מאמרים 1-200 / 169. ענין המטה
הרב ברוך אשלג (1991-1907)

169. ענין המטה

כרעי המטה שקראן ה' שהיו קושרים אותו לרגלי המטה.

"מטה", נקרא מטה בחשיבות, היינו אמונה. כמו שאמרו חז"ל, שהיו רואים שהמלאכים נושאים את מטת משה, לכן עשו את העגל, שפירושו שבחינת אמונה של משה רבנו עליו השלום היתה אצלם בחינת שיפלות.

רגלי המטה, כלומר על מה שמונחת המטה. כמו שהשולחן מונח על רגלים כך מטה נשענת על רגלים. רגלים הן בחינת מרגלים, שרוצים לראות את הכדאיות האם כדאי לעבוד בעל מנת להשפיע. והדעת נותנת להבין שלא כדאי. ואז יש מקום לתת על זה בחינת אמונה, שהיא למעלה מהדעת. וזה פירוש ש"המטה מונחת על רגלים והן קושרות את הקרבן", היינו שיתקרבו לה' בכרעי המטה, שהם לוקחים את המטה, כלומר המטה בחשיבות, המונחת על החשיבות, הנקרא דעת.

וזה היה בעשירי לחודש עשירי, שנקרא מלכות, שלקחו על עצמם מלכות שמים בעשירי לחדש, שזהו היה ענין אתערותא דלתתא. ועל ידי זה זכו לאור הגאולה, בחינת אתערותא דלעילא.

חזרה לראש הדף
Site location tree