אתה נמצא כאן: קבלה לעם / ספריית כתבי מקובלים / הרב ברוך שלום אשלג / כתבי רב"ש / דרגות הסולם / מאמרים 1-200 / 173. תפילין
הרב ברוך אשלג (1991-1907)

173. תפילין

תפילין של יד מניחין על יד כהה, שהוא שמאל. ויש שם ז' כריכות, שהם נגד ז' מדות. וכל כריכה היא בחינת עליות וירידות. אבל יחד עם זה מתקדמת, היינו שכל גלגל וגלגל כשעולים למעלה מוכרח להיות נקודת ירידה, אחרת אין מקום לעלות. כי אם אין כלי אין אור, אין חסרון אין מילוי חסרון.

לכן תפילין של יד נקרא בחינת מלכות, שהיא בחינת אמונה, ששם נוהג עליות וירידות. לכן נאמר "לך לאות, ולא לאחרים לאות", היינו שאין עדיין שום גילוי לחוץ.

מה שאין כן תפילין של ראש הן כבר בחינת תורה, ששם יש גילוי. לכן אמרו חז"ל "ויראו ממך", שכבר מגולה לחוץ, שהאור כבר מלובש בכלים.

חזרה לראש הדף
Site location tree