אתה נמצא כאן: קבלה לעם / ספריית כתבי מקובלים / הרב ברוך שלום אשלג / כתבי רב"ש / דרגות הסולם / מאמרים 1-200 / 175. ג' מדרגות דאדם
הרב ברוך אשלג (1991-1907)

175. ג' מדרגות דאדם

"הרבה למדתי מרבותי" (מכות י.). רבי לתלמיד הוא על דרך השפי'. "ומחבירי יותר". חבר מבקש מחבירו שילמד עמו, שבכך יעשה לו טובה. "ומתלמידי יותר מכולם". תלמידים נקראים שרוצים ללמוד, אלא שרוצים להבין, שאומרים "ילמדנו רבינו מהיכן זה נשמע". וזה ג' מדרגות שבאדם.

חזרה לראש הדף
Site location tree