אתה נמצא כאן: קבלה לעם / ספריית כתבי מקובלים / הרב ברוך שלום אשלג / כתבי רב"ש / דרגות הסולם / מאמרים 1-200 / 180. דוד המלך אין לו חיים
הרב ברוך אשלג (1991-1907)

180. דוד המלך אין לו חיים

רבי שמעון אמר, שדוד המלך לא היה לו חיים כלל, מלבד שאדם הראשון נתן לו משלו ע' שנה. עוד פירוש, האבות הניחו לו מחייהם כל אחד מהם, אברהם יעקב יוסף. יצחק לא הניח לו משום שהוא בא מצדו. היינו מצד שמאל. פירוש, ששמאל נקרא חושך. וזהו שכתוב "אברהם הוליד את יצחק" זהר (וישלח טז אות נד).

ויש לשאול לפי זה, מדוע היה חיים ליצחק, ולא אומרים שהיה צריך לקחת חיים מחשבון אברהם. וכמו אצל דוד שלקח חיים מחשבונם, ואצל יצחק להפך, שנכלל מאברהם ויש לו יותר מאברהם.

ובדרך העבודה יש לפרש, שבזמן שהאדם הולך בימין, יש לו חיים, מטעם "ברוך מתדבק בברוך". מה שאין כן שמאל. לכן צריכים תמיד ללכת בימין ורק קצת בשמאל.

חזרה לראש הדף
Site location tree